Comité Ondersteuning Ongedocumenteerden Leiden

Het begon met LOF, het Leidse Ongedocumenteerden Fonds. Een gezamenlijk initiatief van diverse steunorganisaties in Leiden, waaronder stichting Gezondheidszorg Illegalen Leiden (GIL), de Volle Evangelie Gemeente Oegstgeest en Diaconaal Centrum De Bakkerij, die samen met een aantal betrokken particulieren later de krachten zouden bundelen in het Comité Ondersteuning Ongedocumenteerden Leiden (COOL).

LOF

LOF is eind mei 2020 ontstaan naar aanleiding van de abrupte sluiting van de bed, bad en broodvoorziening aan het Maansteenpad in Leiden, waardoor een aantal ongedocumenteerde gasten midden in de coronacrisis op straat kwam te staan en ook bewoners van perspectiefwoningen van Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV) in hun huisvesting werden bedreigd of de woonruimte al eerder hadden moeten verlaten. LOF groeit als kool dankzij de bijdragen van: Kansfonds, Leidsche Maatschappij van Weldadigheid, Netwerk DAK, Taxicentrale Eltax, Herengrachtkerk, Stichting de Carolusgulden, Fonds 1818, Stichting Diaconaal fonds hulpverlening Ekklesia, Diaconie Leiderdorp, Christelijk Gereformeerde kerk Leiden en heel veel particuliere gulle gevers. Zo kunnen de eerste noodverbandjes gelegd worden.

STUV heft zichzelf op

Medio september maakte het bestuur van de Leidse Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen (STUV) via een persbericht wereldkundig dat de stichting na 22 jaar per 1 januari 2021 zou ophouden te bestaan. De gemeente, gesteund door de raad, zag géén taak meer weggelegd voor zichzelf om onderdak te bieden aan uitgeprocedeerde vluchtelingen en draaide de geldkraan dicht. STUV, die juridische ondersteuning bood aan uitgeprocedeerde vluchtelingen in Leiden, maar zichzelf ook ten doel stelde concrete hulp te bieden waaronder onderdak, kreeg de financiering voor het resterende pand dat zij nog beheerde niet rond en dus moest de stekker eruit. Ad interim-voorzitter Esther Karsch-Spiro sprak op Sleutelstad FM van een wrang gevoel dat de stad van Vluchtelingen en - met de woorden van burgemeester Lenferink - de Stad van Compassie, zo omging met haar meest kwetsbare groep inwoners. Zij riep de Leidenaars dan ook op om compassie te tonen en iets te doen voor deze mensen.

COOL

In de zomer van 2020 zagen wij samen met onze collega-steunorganisaties de bui al hangen en worden er voorbereidingen getroffen voor een extra vangnet in de vorm van het actiecomité COOL, het Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden. Een groep mensen die krachtig strijdt voor het welzijn van de ongedocumenteerden die permanent tussen wal en schip vallen - de kwetsbaarsten der kwetsbaren - en hen in woord en daad een broodnodig steuntje in de rug biedt. Juist in coronatijd. Tegelijkertijd neemt het actiecomité zich voor een gezamenlijke vuist te maken richting de lokale politiek. Naast de zorgen om voeding en kleding was onderdak de eerste prioriteit waar een oplossing voor gezocht moet worden. Dakloos in coronatijd, met de winter op komst, maakte de situatie des te urgenter.

Laat ze niet vallen!

In november 2020 staat het Diaconaal Weekend in het teken van ongedocumenteerden in onze stad. Migranten zonder verblijfsvergunning zijn vanwege hun kwetsbare positie een makkelijke prooi voor uitbuiting door malafide werkgevers, huisjesmelkers of mensen- handelaren en hebben het zeker in coronatijd zwaar te verduren. Mensen zonder verblijfsdocument zijn ontheemd, hebben geen thuis, een onveilige woonplek, spreken vaak de taal niet van het land waar zij verblijven, hebben geen sociale zekerheid, geen toekomst en geen enkel recht op inkomen. In een speciale themakrant met de titel Krant zonder Papieren geeft De Bakkerij achtergrondinformatie over het lot van ongedocumenteerden in ons land en worden lezers bijgepraat over de ontwikkelingen rond de sluiting van de bed, bad en broodopvang in onze stad.

De eerste woning

Naar aanleiding van deze publiciteit ontvingen we veel hartverwarmende reacties, ook van partnerorganisaties in het land. Veel mensen gaven ook een bijdrage voor ons noodfonds LOF, het Leids Ongedocumenteerden Fonds. En mede dankzij de bemiddeling van het scheidende bestuur van STUV werden de eerste stappen gezet voor de overname van een eerste huurwoning voor de opvang van een groep ongedocumenteerden per 1 januari 2021: Ubuntu.

Actueel

COOL biedt op dit moment steun aan zo'n vijftig ongedocumenteerden in de regio Leiden in de vorm van onderdak, voeding, kleding, medische zorg en persoonlijke begeleiding binnen de hulpverlening. Op dit moment beschikt zij tijdelijk over twee opvanghuizen. Cool is nog op zoek naar vier aanvullende woningen voor zo'n 16 mensen die dringend onderdak behoeven.   

Bijlagen: