Nieuws

 • Diversiteit, inclusiviteit, flexibiliteit

  Het was weer een échte M25-projectdag!"

  Voor het eerst is een M25-projectdag georganiseerd in het Engels! Dit was op dinsdag 23 mei 2023 met de HAVO 4e-klassers van het tweetalig onderwijs van het Rijnlands Lyceum Oegstgeest en hun uitwisselingsmaatjes uit Mumbai, India. Het programma stond volledig in het teken van verbinding en diversiteit.

 • Nahid

  Op vrijdagmiddag om vijf voor vijf kom je moeizaam binnen, een oudere dame, geflankeerd door twee lieve tienermeisjes en met een verfrommeld briefje in de hand met daarop het adres van ons diaconaal centrum. Vluchtelingenwerk ontfermt zich over jou en gaat op zoek naar een gemeenschappelijke taal om je verhaal te verstaan. Met gebroken Engels, handen en voeten komen ze een heel eind. Ook wordt de tolkentelefoon benaderd. In je eigen taal vertel je wat je op je hart hebt. Aangekomen per boot, door de CIA voor de deur afgezet, je huis in Leiden kwijtgeraakt.

 • Leids Diaconaal Project - challenge!

  Met als thema ‘Groente-deler’ zet het Leids Diaconaal Project zich dit jaar in voor de Voedselbank Leiden.  Leidse kerken en geloofsgemeenschappen zijn hier inmiddels mee aan de slag gegaan!


  ​​​​​​

 • Jaarverslag 2022 van De Bakkerij

  2022 was voor De Bakkerij een jaar van transitie: van opstarten na corona en van wisseling van de wacht in het bestuur en de coördinator van De Bakkerij, en van continuïteit van datgene doen waar De Bakkerij zich toe geroepen weet: "Bij gebrek aan een Samaritaan kan ook een Leienaar volstaan".