Hilde bedankt!

Geheel onverwacht is afgelopen maandag 19 september Hilde Jansen op 79-jarige leeftijd overleden.

De Bakkerij wil haar bedanken voor haar grote inzet en betrokkenheid bij de groep Leidse, veelal uitgeprocedeerde, ongedocumenteerde vluchtelingen.

Met hart en ziel heeft zij zich vele jaren vrijwillig ingezet voor deze doelgroep. Eerst bij STUV (Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen) en later bij COOL (Comité Ondersteuning Ongedocumenteerden Leiden).

We zullen haar bevlogenheid missen.. .

Wereldbezoek!

Afgelopen week kwam een delegatie afgevaardigden uit diverse kerken in Indonesië op werkbezoek in De Bakkerij. Een groep van 12 synodeleden uit Papua en West-Timor was na een bezoek aan de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe op doorreis naar Nederland. Op verzoek van Kerk in Actie gaf De Bakkerij hen een rondleiding door het pand en presentatie over het diaconale werk en netwerk van De Bakkerij.  

Opnieuw veel zomerbonnen aangevraagd

De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden hebben samen met de Stichting Urgente Noden (SUN) Leiden dit jaar opnieuw meer bonnen uitgegeven dan we op basis van onze ervaring dachten nodig te hebben.

Sinds 2020 is het aantal aanvragen met 40% toegenomen, mede door de coronacrisis en de afschaffing van de Leidse declaratieregeling binnen het minimabeleid. Maar liefst 500 huishoudens en ruim 1.500 bonnen meer dan in 2019. Bovendien is de afgelopen jaren een sterkere stijging te zien van steeds meer alleenstaanden voor wie zomerbonnen aangevraagd worden.

Abonneren op Voorpagina-feed