Kerst kwam naar ze toe

Foto's Carijn Westeneng en Melle van der Wildt

Met bolderkarren vol kerstpakketjes en kerstmutsen op liepen de jongeren van M25 Leiden woensdagavond 16 december door de stad. Nu vanwege de coronamaatregelen het jaarlijkse kerstdiner in de Marekerk voor dak- en thuislozen niet door kon gaan was het zoeken naar een alternatief die zelfs met de strengste maatregelen door zou kunnen gaan. En dat is gelukt! Want juist deze doelgroep heeft het zo nodig om te weten dat er naar hen wordt omgekeken en aan hen wordt gedacht.

Koninklijke geschenken in De Bakkerij

Foto's: stadsfotograaf Leonie van der Helm

De fonkelende ster aan de hemel leidde de drie wijzen uit het Oosten dit jaar via de Oude Rijn. Zij kwamen aan op woensdag 16 december met een oosterse take-away maaltijd, een oer hollands Kerstbrood en geschenken voor de groep ongedocumenteerden waar Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden (COOL) zich de laatste maanden met veel elan voor inzet.

Enthousiaste respons ophaalactie Voedselbank

Fotograaf: Melle van der Wildt

‘Ik denk dat ik nog nooit zo actief ben geweest in m’n leven!’ roept een jongere als ze binnenkomt met tassen vol boodschappen voor de Voedselbank. De impact van hun inzamelactie voor de Voedselbank hadden ze behoorlijk onderschat geven ze aan het eind van de middag toe. Waar ze begonnen met één tafel in de aula waar de ingezamelde boodschappen konden staan moesten er al snel tafels en banken bijgezet worden omdat de hoeveelheid boodschappen maar bleef groeien.

Abonneren op Voorpagina-feed