Diaconale Projecten

 • Avondmaalsproject 2020-2021: GIL

  Stichting GIL (Gezondheidszorg Illegalen Leiden) ontstond 25 jaar geleden toen er helemaal niets voor ‘illegalen’ (ongedocumenteerden) geregeld was. Twee huisartsen en de Fabel van de Illegaal klopten met dit probleem aan bij de diaconie, met als resultaat de stichting GIL.

 • Avondmaalsproject 2019-2020: Deal

  DEAL is een bijzonder project van Leidse studenten dat vrouwen in Zambia, Tanzania en Cambodja leert te investeren in hun toekomst. DEAL staat voor Development through Entrepreneurial Action Leiden en is een studentenorganisatie die armoedeverlichting en ondernemerschap stimuleert in ontwikkelingslanden. De stichting zet zich in om mensen met een achterstand op sociaal en economisch gebied de kans te geven om hun eigen levensomstandigheden te verbeteren.

 • Individuele Hulp

  De individuele hulp van Diaconaal Centrum De Bakkerij is een bekend laatste vangnet voor veel hulpverlenende instanties en partnerorganisaties in de regio.
  Daar waar reguliere hulpverlenende instanties en gesubsidieerde partnerorganisaties vaak gebonden zijn aan diverse voorwaarden, protocollen en procedures, geoormerkte gelden en andere vooraf afgegrensde voorzieningen, kan ons centrum vaak tijdelijk hulp verlenen in afwachting van het moment waarop de reguliere hulpverlening kan inspringen.

 • Oma gaat op stap

  Oma gaat op stap!
  Opa gaat op stap! 

  Naar het tuincentrum voor nieuwe plantjes? Maar hoe komt u daar?
  Een kopje koffie drinken op een terrasje in Leiden? U ziet zichzelf daar al zitten in uw eentje. 
  Er even tussenuit gaan is altijd leuk. Maar soms komt het er gewoon niet van terwijl u dat wel graag zou willen. Omdat het niet lukt om zelf naar buiten te gaan of omdat het alleen gewoon minder leuk is dan samen met iemand anders.

 • Op de Kook toe

  Bij mensen die alleen voor zichzelf een potje moeten koken, een dieet volgen of het financieel niet breed hebben, verflauwt vaak het plezier om veel aandacht te besteden aan het bereiden van een maaltijd.

  Op de Kook toe

  brengt mensen bij elkaar om dat plezier en die aandacht voor het koken van een gezonde maaltijd weer opnieuw te ontdekken. 

 • M25 Leiden en M25 Leiden Regio

  Op 1 juni 2011, ging het pilotproject M25 Leiden Regionaal vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij van start. Een proeftuin om de succesformule van M25 Leiden, via contacten met onderwijsinstellingen, parochies en kerkelijke gemeenten, te verbreden naar de omgeving van Leiden.

 • M25 Roemenië

  Sinds 1988 heeft Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden contact met een diaconale hulporganisatie van de protestantse kerk in Targu Mures, Roemenië. Deze diaconie biedt, onder de inspirerende leiding van Ilona Fulop, hulp aan straatkinderen, bejaarden, arme en dakloze gezinnen en iedereen die voor hulp bij de Fundatia Lazarenum aanklopt.