Diaconieën

In Diaconaal Centrum De Bakkerij is onder meer het kantoor van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie gevestigd:

Secretariaat Diaconie Protestantse gemeente Leiden
Chantal ter Haar
T: 071-5144965
E: info[at]debakkerijleiden[dot]nl

Coördinator De Bakkerij
Ton Snepvangers
Draagt zorg voor de algehele coördinatie van de hulpverlening, contacten, activiteiten en projecten in en vanuit De Bakkerij.
T: 071-5144965
E: tonsnepvangers[at]debakkerijleiden[dot]nl

Diaconaal werker PgL
Tamara Breton
Initieert en begeleidt diverse diaconale projecten en activiteiten in en vanuit De Bakkerij. 
T: 071-5144965
E: tamarabreton[at]debakkerijleiden[dot]nl

Diaconaal werker RK
Ton Snepvangers
Initieert, coördineert en begeleidt diaconale activiteiten in samenwerking met de RK Diaconie Leiden.
T: 071-5144965
E: tonsnepvangers[at]debakkerijleiden[dot]nl

Public Relations Diaconie
Henriëtte van den Broek en Paula van Kalmthout
Ondersteunen het Diaconaal Centrum bij diverse publicaties over het werk van De Bakkerij.
T: 071-5144965
E: info[at]debakkerijleiden[dot]nl

Individuele Hulp 
Concrete noodhulp ten behoeve van personen en gezinnen die door omstandigheden niet in staat zijn in hun eerste levensbehoeften te voorzien en die (tijdelijk) geen beroep kunnen doen op enig sociaal netwerk of voorliggende voorzieningen van bestaande hulpverlenende instanties.

Tamara Breton (coördinerend projectmedewerker)
T: 071-5144965
E: tamarabreton[at]debakkerijleiden[dot]nl

M25 Leiden Regio
Project ter ondersteuning van activiteiten van M25 Leiden en begeleiding van (wijk)gemeenten en parochies in de regio Leiden en de Bollenstreek bij het opzetten lokale M25 groepen en de invulling van een uitdagend jaarprogramma.

Carijn Westeneng (coördinerendprojectmedewerker)
T: 071-5144965
E: cwesteneng[at]debakkerijleiden[dot]nl

W: www.m25leiden.nl

Oma gaat op Stap
Dit project stelt ouderen, die zelfstandig wonen of in zorgcentra verblijven maar nauwelijks meer de deur uit kunnen, met hulp van vrijwilligers in staat om er toch eens op uit te gaan.

Paula van Kalmthout (coördinerend projectmedewerker)
T: 071-5144965
E: pvankalmthout[at]debakkerijleiden[dot]nl

W: www.omagaatopstap.nl

Dagelijks Bestuur

Peterhans van den Broek
(voorzitter)

Lex Dekkers
(vice-voorzitter en beheer)

Agnes Glastra
(penningmeester)

Evelien Remijn
(secretaris en medewerkerszaken)

Cecile Werner
(communicatie en fondsenwerving)

E: info[at]debakkerijleiden[dot]nl