Diaconie

In Diaconaal Centrum De Bakkerij is onder meer het kantoor van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK parochie HH Petrus & Paulus e.o. gevestigd:

Diaconaal Centrum De Bakkerij is een modern kerkelijk centrum voor hulpverlening (in de vorm van bijdrage eerste levensbehoeften, tijdelijk onderdak, afspraak tandarts...) aan mensen in nood, waaronder asielzoekers, ongedocumenteerden, arbeidsmigranten, inwoners met dringende financiële problemen of diegene die op welke manier dan ook tussen wal en schip vallen. 

Maar ook met een jongerenproject M25 over barmhartigheid en een maatjesproject voor ouderen. Als Bakkerij bieden we in ons pand onderdak aan ca 20 maatschappelijke organisaties met wie we nauw samenwerken. 

Secretariaat Diaconie Protestantse gemeente Leiden
Chantal ter Haar
T: 071-5144965
E: info[at]debakkerijleiden[dot]nl

Diaconaal Predikant De Bakkerij
Judith van den Berg-Meelis
Draagt zorg voor de algehele coördinatie van de hulpverlening, contacten, activiteiten en projecten in en vanuit De Bakkerij.
T: 071-5144965
E: predikant[at]debakkerijleiden[dot]nl

Diaconaal werker
Tamara Breton
Initieert en begeleidt diverse diaconale projecten en activiteiten in en vanuit De Bakkerij. 
T: 071-5144965
E: tamarabreton[at]debakkerijleiden[dot]nl

Individuele Hulp 
Concrete noodhulp ten behoeve van personen en gezinnen die door omstandigheden niet in staat zijn in hun eerste levensbehoeften te voorzien en die (tijdelijk) geen beroep kunnen doen op enig sociaal netwerk of voorliggende voorzieningen van bestaande hulpverlenende instanties.

Tamara Breton (coördinerend projectmedewerker)
T: 071-5144965
E: tamarabreton[at]debakkerijleiden[dot]nl

M25 Leiden Regio
Project ter ondersteuning van activiteiten van M25 Leiden en begeleiding van (wijk)gemeenten en parochies in de regio Leiden en de Bollenstreek bij het opzetten lokale M25 groepen en de invulling van een uitdagend jaarprogramma.

Tamara Breton (contactpersoon)
T: 071-5144965
E: tamarabreton[at]debakkerijleiden[dot]nl

W: www.m25leiden.nl

Oma gaat op Stap
Dit project stelt ouderen, die zelfstandig wonen of in zorgcentra verblijven maar nauwelijks meer de deur uit kunnen, met hulp van vrijwilligers in staat om er toch eens op uit te gaan.

Miquela Neyda (coördinerend projectmedewerker)
T: 071-5144965
E: mneyda[at]debakkerijleiden[dot]nl

W: www.omagaatopstap.nl

Dagelijks Bestuur

Bert Verweij
(voorzitter a.i.)

John Gillissen
(secretaris en medewerkerszaken)

Julia van Rijn
(algemeen bestuurslid)

E: info[at]debakkerijleiden[dot]nl