Diaconie Protestantse gemeente Leiden

Sinds oktober 1992 werkten de Leidse Hervormde Diaconie en de Diaconie van de Gereformeerde Kerk van Leiden al samen. In oktober 2006 fuseerden zij tot Diaconie van de Protestantse gemeente Leiden. Vanuit Diaconaal Centrum De Bakkerij, het centrum van de organisatie, wordt er geholpen dáár waar vaak geen andere helper meer is.
De Diaconie speelt in op de noden van mensen dichtbij (diaconaat) en ver weg (werelddiaconaat). Zij verstaat dat als een opdracht vanuit de bijbel, waarin zorg en aandacht voor de medemens alles te maken heeft met de manier waarop Jezus 2000 jaar geleden het voorbeeld gaf door te leven en werken in dienst van de meest kwetsbaren.

Het diaconaat, een eeuwenoud begrip, krijgt gestalte door het verlenen van concrete individuele hulp en door samen met anderen telkens weer nieuwe initiatieven te ontwikkelen om hulp te geven aan diverse doelgroepen (Vluchtelingenwerk, Inloophuis Psychiatrie, opvang voor dak- en thuislozen, Sociaal Pension, Straatpastoraat, Gezondheidszorg Illegalen Leiden, Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen en andere Vreemdelingen, Exodus Leiden, Voedselbank Leiden e.o., Stichting Vrouwennetwerk Leiden en Stichting De Werkwissel).

Daarnaast ondersteunt het diaconaal centrum diverse plaatselijke en landelijke campagnes (zoals Leiden Stad van Vluchtelingen, Colour Your Mind, Kerkennacht, Open Monumentendagen, Charter for Compassion, de Freedom Walk, Songs of Freedom, de Vredeawake en Internationale Vrouwendag).

Het werelddiaconaat krijgt vorm in de contacten met Roemenië en diverse projecten in Afrika. Vooral met een aantal gemeenten in Roemenië is een intensief contact en er wordt veel hulp geboden via een diaconaal centrum vergelijkbaar met De Bakkerij.

Daarnaast wordt er tijdelijk steun gegeven aan projecten in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld via het Avondmaalsproject, dat een bestemming geeft aan de opbrengst van de avondmaalscollecten, die gehouden worden in de wijken van de Protestantse Gemeente Leiden.

In voorgaande jaren was de opbrengst van de avondmaalscollecten o.m. bestemd voor: 

 • Kinderwerk (club en huiswerkbegeleiding voor kinderen van buitenlandse en Nederlandse afkomst in de Leidse binnenstad),
 • project Stenen voor Brood (de opzet van een kleine bakkerij in Buffalo City in Zuid-Afrika).
 • Exodus Leiden (een woonhuis voor opvang en begeleiding van ex-gedetineerden). 
 • Phandulwazi, een trainingsprogramma van het King William’s Town Child and Youth Care Centre in Buffalo City in Zuid-Afrika. In dit project worden jongeren opgevangen die met justitie in aanraking gekomen zijn.
 • Vrienden van De Binnenvest (maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen).
 • Diaconaal jongerenproject M25 Leiden, dat jongeren tussen 12 en 17 jaar uitdaagt en ondersteunt om zich in te zetten voor kwetsbare groepen in de samenleving.
 • Stichting Straatpastoraat Leiden ter ondersteuning van het werk van straatpastor Paul Brommet.
 • Een Imkerproject voor het levensonderhoud van gehandicapte oorlogsslachtoffers in Eritrea.
 • Diaconie Franstalige Afrikanen Leiden, een pilotproject voor hulpverlening aan legale en illegale Franstalige Afrikanen in Leiden e.o.
 • Tweemaal Zorg in Afrika: ondersteuning van twee projecten in Zimbabwe en Tanzania
 • Om de ergste pijn te verzachten: aanvulling van het ondersteuningspotje voor de Individuele Hulp van De Bakkerij
 • Een rondavel voor kids in Duncan Village: een ruimte voor het maken van huiswerk en  in een Safe Park in Duncan Village Zuid-Afrika
 • INTUSSEN - rondom de Noodopvang: steun voor activiteiten met gasten in de Noodopvang in Leiden 
 • Steun de kerk in het Midden-Oosten: voor steun aan de hulpverlening vanuit kerken in Syrië en in buurlanden aan lokale vluchtelingen
 • Voor moeder en kind in Nederland en Sri Lanka: steun aan Stichting Babyspullen en voor de aanschaf van moeder-kind-bedden in een rehabilitatieziekenhuis in Sri Lanka

De Diaconie doet haar werk in samenwerking met de diaconieën van de wijkgemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) in Leiden. De Diaconie van de Evangelisch-Lutherse Gemeente Leiden e.o., de diaconie van de Waalse Kerk in Leiden en het Apostolisch Genootschap nemen deel aan de diakenvergaderingen van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden. In november 2010 werd daarnaast ook een formele samenwerkingsovereenkomst getekend met de RK Diaconie Leiden.
Het werk wordt gefinancierd uit de diaconale collecten in de kerkdiensten, uit giften, legaten en schenkingen, uit de rente en verhuur van de bezittingen en ondersteuning door diaconieën uit de regio en locale, regionale en landelijke fondsen. De Diaconie Protestantse gemeente Leiden wordt niet gesubsidieerd.

Het team van De Bakkerij bestaat uit een coördinator, twee diaconaal werkers van de protestantse gemeente Leiden, een rooms-katholiek diaconaal werker en een secretaresse.
Sinds februari 2018 wordt het team dankzij de steun van externe fondsen aangevuld met

 • twee projectmedewerkers voor het diaconaal jongerenproject M25 Leiden Regio,
 • een projectmedewerker voor het project Oma gaat op stap 
 • en een projectmedewerker voor het project Individuele Hulp.