Organisaties

In Diaconaal Centrum De Bakkerij hebben naast de beide diaconieën de volgende organisaties of bewoners hun werkplek en vergaderruimte:

Overige bewoners van De Bakkerij

A&J Juridische Diensten
Een gepassioneerd en ervaren team van juridische professionals, met een specifieke focus op vreemdelingenrecht. Hun missie is om juridische begeleiding van topkwaliteit bereikbaar te maken voor iedereen.
W: https://www.ajdiensten.nl
E: info[at]ajdiensten[dot]nl

Adviesraad Sociaal Domein Leiden
De Adviesraad Sociaal Domein Leiden adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over het Wmo-beleid en uitvoering daarvan. Daarbij heeft de Adviesraad speciale aandacht voor kwetsbare burgers.
T:  071-514 97 44
W: http://www.adviesraadsociaaldomeinleiden.nl
E: info[at]adviesraadsociaaldomeinleiden[dot]nl

Amnesty International
Onpartijdige organisatie die over de hele wereld opkomt voor een aantal fundamentele mensenrechten.
Landelijk informatienummer: 020-6264436.

Amnesty Leiden
Email: amnestyleiden[at]gmail[dot]com
Secretaris werkgroep Leiden-Leiderdorp, mw. I. Wiersma, i.wiersma[at]planet[dot]nl;

Buurtbuik
Bereidt en serveert ieder zondagmiddag om 12.30 uur in De Bakkerij gratis gezonde maaltijden van gered voedsel. Voor iedereen die behoefte heeft aan gezelschap, deze week even krap zit of gewoon gezellig anderen wil ontmoeten! Opgeven vooraf is niet nodig.
W: www.buurtbuik.nl
E: info[at]buurtbuik[dot]nl

COOL (Comité Ondersteuning Ongedocumenteerden Leiden)
Strijdt voor het welzijn van de ongedocumenteerden die permanent tussen wal en schip vallen en biedt hen in woord en daad een broodnodig steuntje in de rug. Spreekuur elke donderdag van 15.00-17.00 uur.
T:   06-11581958
W: https://coolleiden.nl/
E: info.coolleiden[at]gmail[dot]com

GIL (Stichting Gezondheidszorg Illegalen Leiden)
zet zich in voor de verbetering van de toegang tot de gezondheidszorg voor mensen zonder een verblijfstatus in Leiden en omgeving.
T:   06-53361912 (Abel Boels)
W: https://www.gil-leiden.nl/
E: a.boels[at]mac[dot]com

Goemoers, de
(Stichting Fonds van het College van VrouwenKraammoeders)
Materiële hulp (sinds 1582) aan kraamvrouwen met een minimuminkomen, vanuit de historische Goemoerskamer, vanaf 2014 in samenwerking met de Stichting Babyspullen in Heerhugowaard. Zie ook het jaarverslag 2022.

Van in De Bakkerij ingezamelde babyspullen (t/m maat 98) worden door de Stichting Babyspullen babypakketten samengesteld (start- en vervolgpakketten, J/M).
Deze gratis pakketten worden op aanvraag door verschillende hulpverleningsorganisaties door De Goemoers uitgegeven.
Voor meer informatie: https://www.debakkerijleiden.nl/historie/goemoers

Aanvragen kunnen ingediend worden bij Chantal ter Haar, secretaris van De Goemoers door middel van dit aanvraagformulier.
T: 071-5144965
E: info[at]debakkerijleiden[dot]nl

Leids Steunloket Migranten (LSM)
Het LSM biedt een inloopspreekuur aan waar mensen terecht kunnen met vragen op het gebied van wetgeving en verblijfsvergunningen. Ook geven ze uitleg over sociale en juridische begrippen, hulp bij het invullen van formulieren, of bij het schrijven van bezwaarschriften. Daarnaast heeft LSM het project 'Sociale catering & culturele wereldkeuken’: met veel enthousiaste vrijwilligers kunnen ze een catering verzorgen voor 100-200 personen!
T: 06-858 874 63
W: www.leidssteunloket.nl/nl/
E: info[at]leidssteunloket[dot]nl

SchuldHulpMaatje
De vereniging SchuldHulpMaatje Nederland faciliteert en ondersteunt de leden: de locaties die in hun stad of gemeente uitvoering geven aan de missie. In Leiden en omgeving wordt SchuldHulpMaatje georganiseerd door Stichting Voor Elkaar Leiden.
T:  06-42240047
W: www.schuldhulpmaatje.nl
E: info[at]schuldhulpmaatje[dot]nl

Stichting Bewindvoering Nu voor Later
De Stichting Bewindvoering Nu voor Later helpt mensen, die psychose gevoelig zijn, zoals bij schizofrenie, met hun financiële huishouding.
Door praktische begeleiding en advies, neemt zij de financiële zorg uit handen, zodat men zich in rust kan concentreren op de verbetering van hun geestelijke gezondheid.
T: 071-5146811
W: http://www.nuvoorlater.com
E: info[at]nuvoorlater[dot]com

Stichting Present Leiden
Present is een matchmaker tussen groepen vrijwilligers die hulp willen bieden en mensen met een praktische of sociale hulpvraag in Leiden of Oegstgeest. 
T:  06-24571036 (Doortje van Helden)
W: www.presentleiden.nl 
E:  info[at]presentleiden[dot]nl

Stichting Straatpastoraat Leiden
pastorale zorg voor dak- thuislozen
Straatpastor Femke Post
T:  06-28109931
W: http://www.straatpastoraatleiden.nl
E: pastor[at]straatpastoraatleiden[dot]nl

Stichting Urgente Noden Leiden (SUN)
SUN Leiden (Stichting Urgente Noden Leiden) heeft als doel om financiële steun te verlenen aan mensen die om wat voor oorzaak dan ook de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen.
T:  071-512 23 37 (ma t/m vr 09.00-12.00 uur)
W: http://www.sunleiden.nl
E: info[at]sunleiden[dot]nl

Stichting VluchtelingenWerk Nederland
Begeleiding van asielzoekers en vluchtelingen in Leiden.
T:  071-5133088; 071-5663128   F: 071-5143769
W: http://www.vluchtelingenwerk.nl
E: infoleiden[at]vwzhn[dot]nl

Stichting Voor Elkaar Leiden e.o.
Stichting Voor Elkaar Leiden is een christelijke vrijwilligersorganisatie, die in Leiden, Leiderdorp, Oegstgeest en Voorschoten de volgende programma's organiseert: SchuldHulpMaatje, JobHulpMaatje, Hulp in Praktijk (Hip Helpt), Serve the City Sinterklaasactie, Relatiecursussen en de fietskliniek. Daarnaast verzorgen zij de GIDS netwerkontbijten.
06-38382252
W: www.voorelkaarleiden.nl
E:  info[at]VoorElkaarLeiden[dot]nl

Stichting De Werkwissel
individuele begeleiding aan werkzoekenden uit Leiden e.o. die niet optimaal begeleid kunnen worden via de reguliere begeleidingstrajecten en zelf niet beschikken over de noodzakelijke middelen voor professionele coaching.
T: 06-50635907
W: http://www.dewerkwissel.nl
E:  info[at]dewerkwissel[dot]nl

Stichting 999 Geen Dienst Studio
Stichting 999 Geen Dienst Studio is een theatergezelschap dat maatschappelijke en politieke onderwerpen aan de kaak stelt, wil mensen met hun verhaal aanraken. Het gezelschap zet de spotlights op ouderen, daklozen, vluchtelingen, gender-vraagstukken. Zoekt verbinding in de diversiteit.
T: 06-50635907
W: https://www.999geendienststudio.com
E:  Tommysherif[at]999geendienst[dot]nl