Nieuws

 • Diaconaal Weekend 2020: Laat ze niet vallen!

  Dit jaar staat het Diaconaal Weekend in het teken van ongedocumenteerden in onze stad. Migranten zonder verblijfsvergunning zijn vanwege hun kwetsbare positie een makkelijke prooi voor uitbuiting door malafide werkgevers, huisjesmelkers of mensenhandelaren en hebben het zeker in coronatijd zwaar te verduren. 

 • Wij zijn C.O.O.L.

  Misschien niet direct een uitspraak die u van ons diaconaal centrum zou verwachten? Wij hebben afgelopen zomer geen last gekregen van grootheidswaanzin, maar zijn samen met een aantal organisaties uit de stad en individueel betrokken mensen het Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden gestart. COOL dus. 

  Een groep mensen die krachtig strijdt voor het welzijn van de ongedocumenteerden die permanent tussen wal en schip vallen - de kwetsbaarsten der kwetsbaren - en hen in woord en daad een broodnodig steuntje in de rug biedt. Juist nu in coronatijd. 

 • Verlamd van angst

  Hij was 23 jaar toen hij met veel landgenoten vluchtte uit een land dat verscheurd werd door een bloederige burgeroorlog. Hij is nu 17 jaar in Nederland en de herinneringen aan de wrede afslachting van mensen zijn niet verbleekt. 's Nachts doemen die beelden telkens weer op, evenals de martelingen die hijzelf onderging. Bevreesd voor voodoo-rituelen leeft hij ook overdag continu in angst, zit altijd met een zakdoek in de handen om het zweet af te vegen. Daarom isoleert hij zich ook van landgenoten die al wel een verblijfsvergunning hebben gekregen.

 • De Bakkerij in coronatijd

  Vanaf 30 september zijn we geopend van maandag tot en met donderdag, van 9 tot 16.30 uur. Op vrijdag is De Bakkerij gesloten. De hoofdregel is nog steeds: werk zo veel mogelijk thuis! Er zijn teamleden van De Bakkerij aanwezig voor de opvang van acute individuele hulpvragen, maar vragen die minder haast hebben, kunnen gewoon via een telefonische afspraak of per mail worden ingepland, zodat we het aantal mensen in de wachtruimte tot een minmum beperken.