Nieuws

 • Avondmaalsproject 2020: GIL

  Met Pasen stopt het huidige Avondmaalsproject DEAL. Het College van Diakenen heeft besloten dat de opbrengst van de Avondmaalscollecten vanaf Pasen 2020 bestemd is voor de stichting Gezondheidszorg Illegalen Leiden (GIL). GIL ontstond 25 jaar geleden toen er helemaal niets voor ‘illegalen’ (ongedocumenteerden) geregeld was. Twee Leidse huisartsen en de Fabel van de Illegaal klopten met dit probleem aan bij de diaconie, met als resultaat de stichting GIL.

 • Voedselbank zoekt hamsteraars (M/V)

  De Voedselbanken in Nederland maken moeilijke tijden door. Onzekerheid en paniek rond de Coronacrisis zorgden er in de afgelopen weken voor dat veel mensen extra boodschappen gingen inslaan, zodat er weinig meer voor de Voedselbanken overbleef. Het kabinet heeft deze week 4 miljoen euro beschikbaar gesteld aan de landelijke organisatie in de vorm van een calamiteitenfonds. Dat klinkt als heel veel, maar wordt minder als u bedenkt dat meer dan 150.000 mensen in ons land gebruik maken van de Voedselbank.

 • Coronamaatregelen en De Bakkerij

  Diaconaal Centrum De Bakkerij is i.v.m. het Coronavirus en de regelgeving vanuit de overheid van maandag 16 maart tot en met maandag 6 april 2020 gesloten

  Medewerkers van organisaties in het pand werken grotendeels thuis en zijn alleen voor dringende afspraken bereikbaar. Gebruik hiervoor rechts van de ingang het bellenbord of bel uw contactpersoon rechtstreeks op zijn/haar mobiel nummer.

  Hebt u een DRINGENDE HULPVRAAG voor de diaconieën die niet kan wachten, dan kunt u contact opnemen met Ton Snepvangers op 06-81.48.47.57. 

 • Er waait een kille wind door de stad

  De ontwikkelingen die ons in 2020 te wachten staan, baren ons grote zorgen. Het laatste jaar waait er namelijk een kille wind door onze stad. Er moet bezuinigd worden en de meest kwetsbare inwoners zijn daar de dupe van. Het armoedebeleid is op de schop gegaan, minima krijgen minder, er zijn grote veranderingen op komst rond de maatschappelijke opvang voor daklozen, waarbij wij over de realiteitszin zo onze twijfels hebben, en de Bed, Bad en Broodvoorziening voor ongedocumenteerden gaat sluiten, nog voor er zicht is op een volwaardig beproefd alternatief.