VredesOntmoeting 2023: Kijk met nieuwsgierigheid naar de ander

Marilieze Hoek, dichter des dispuuts Panoplia Leiden

75 jaar na de Tweede Wereldoorlog en de start van PAX zou je zeggen dat hoop op een vredige toekomst dichterbij is dan ooit, toch?. Hoe komt het dan toch dat er nog steeds onvrede is – tussen landen, volken, mensen, met onszelf en in ons eigen hoofd? Er ontstaat onvrede door ongelijkheid, discriminatie, niet mee kunnen doen, niet mee mogen doen, niet rond kunnen komen of geen woningen beschikbaar. Wat doen we met die geluiden van onvrede? PAX neemt jaarlijks het voortouw in het organiseren van de Vredesweek en koos dit jaar als thema OnVrede en nu? Een thema dat aanspreekt, zo laat de opkomst zien op deze druilerige donderdagmiddag waar zo’n 80 mensen zich met paraplu en al dan niet in regenpak gehesen richting Stadhuisplein begaven.

We luisteren naar de inspirerende woorden van de Adviesraad Sociaal Domein, vertegenwoordigd door Yasemin Tell en Ellie Mulder. Zij lichten toe hoe de Adviesraad een rol speelt in het dichten van de kloof tussen beleidsmakers en wat er ‘op straat’ en bij de ‘gewone man’ speelt, juist vanuit het perspectief van bijzondere doelgroepen: wat als je niet mee kunt doen, of mee mag doen?

We luisteren naar ds. Judith Van den Berg-Meelis, coördinator bij De Bakkerij en diaconaal predikant, wanneer zij oproept tot meerstemmigheid in plaats van dualiteit. De verzuiling is allang verleden tijd, maar we kennen een nieuw soort verzuiling: onze eigen bubbel! Laten we telkens weer op zoek gaan naar de ander door met nieuwsgierigheid naar de ander te kijken in plaats van te (voor-)oordelen en af te wenden. Judith roept op tot het creëren van (meer) gemeenschappelijke plekken, kerken, tuinen, pleinen en buurtkroegen waar stem en tegenstem elkaar kunnen vinden!

Anja Envaeva (projectmedewerker M25) interviewt Janice Deul

We luisteren naar het interview met Janice Deul, publicist en inclusiespecialist. Haar boek Keti Koti kwam dit jaar uit ter gelegenheid van 150 jaar afschaffing van de slavernij. Iets wat we niet alleen in de maand juli moeten herdenken, maar altijd! Janice heeft een missie en ziet in de 40 jaar dat zij in Leiden woont een langzame, maar stijgende lijn wat betreft diversiteit en erkenning dat er niet 1 standaard Leidenaar is! Janice zegt ‘tevreden’ te zijn met de aandacht voor het thema, voor het boek, maar benadrukt dat het nodig is om jongeren (en ouderen ;-)) aan te spreken en te bevragen, kennis te laten maken met deze koloniale geschiedenis en om te blijven herdenken en te eren.

In de samenleving is er ook onvrede over voedselverspilling, armoede en eenzaamheid. We maken kennis met Maurits van Heusden die met vuur spreekt over een nieuw Leids initiatief ‘Buurtbuik’ om dit tegen te gaan. Want vrijwilligers van Buurtbuik maken wekelijks gratis en gezonde maaltijden. Vanaf begin november nu ook in Leiden en wel in De Bakkerij, waar elke zondagmiddag om 12.30 uur er gratis kan worden aangeschoven! Wil je meer weten, klik dan hier.

De gedrevenheid van de sprekers, kleinkunstenaar en muzikant laten zien dat we elkaar met al deze verschillende manieren van expressie en creativiteit aan kunnen vullen willen. En zo elkaar kunnen oproepen, aanmoedigen en inspireren om vrede te blijven zoeken, delen en bewaren. De bijeenkomst wordt afgesloten met de woorden van Desmond Tutu ‘Hoop maakt het mogelijk om het licht te zien ondanks de duisternis’ en Marilieze Hoek, dichter des dispuuts Panoplia dicht ons toe “‘Jezelf’ af en toe te resetten, je hart opnieuw te openen, niet vast blijven zitten in benauwende vierkanten, maar te bewegen tussen de verschillende cirkels of bubbels.”

Op de dag van de Internationale Vrede werd de jaarlijkse Vredesontmoeting op 21 september in Leiden georganiseerd door Diaconaal Centrum De Bakkerij.

Maurits van Heusden van het team BuurtBuik Leiden

Ailig Macleod Moreno zingt en speelt meerdere liederen, oa 'Waiting on the world to change' en 'Is this love' 

Robert Huurnink, jeugdwerker in de Protestantse gemeente Leiden, steekt het Vredesvuur aan.