Leids Diaconaal Project - challenge!

Met als thema ‘Groente-deler’ zet het Leids Diaconaal Project zich dit jaar in voor de Voedselbank Leiden.  Leidse kerken en geloofsgemeenschappen zijn hier inmiddels mee aan de slag gegaan!


​​​​​​

Challenge

In de Marekerk werd de actie met een mand groenten door de diakenen geïntroduceerd bij het kindermoment in de kerk. Elke generatie kreeg een eigen ‘challenge’, de jongsten met een stempelkaart voor klusjes, de oudere jongeren door binnenkort geld in te zamelen met baksels bij de koffie, en de volwassenen mochten zelf ‘aan het werk’ door een toepasselijke ‘challenge’ te bedenken.

In de Rooms-Katholieke parochiekernen zijn en worden deurcollectes gehouden, vanuit de Verbinding is tijdens de veertigdagentijd wekelijks een sobere maaltijd gehouden waarvan de opbrengst ten goede kwam van het Leids Diaconaal Project. Aan het einde werd ceremonieel een cheque overhandigd met het ingezamelde bedrag van €1250,-!
De jongeren van de Vredeskerk zijn met een kerktuintje begonnen.

In de Regenboog, Leiden Zuidwest en Hooglandse kerk is gecollecteerd en worden ideeën uitgewerkt voor vervolgacties.  
We wensen alle kerken en wijkgemeentes in Leiden succes en inspiratie en hopen op een mooi totaalbedrag, ten behoeve van de verse groentepakketten voor de cliënten van Voedselbank Leiden.