Diversiteit, inclusiviteit, flexibiliteit

Het was weer een échte M25-projectdag!"

Voor het eerst is een M25-projectdag georganiseerd in het Engels! Dit was op dinsdag 23 mei 2023 met de HAVO 4e-klassers van het tweetalig onderwijs van het Rijnlands Lyceum Oegstgeest en hun uitwisselingsmaatjes uit Mumbai, India. Het programma stond volledig in het teken van verbinding en diversiteit.

De ochtend begon met een kennismaking met Diaconaal Centrum De Bakkerij en M25 Leiden: een christelijk praatje in het hart van de Al Hijra moskee voor een gemêleerde groep katholieken, atheïsten, agnosten, ietsisten, hindoes en moslims! De leerlingen kregen vervolgens een voorlichting over de Islam en een rondleiding door bevlogen vrijwilligers van de moskee. Schoenen werden uitgedaan in de gebedsruimte en zij mochten vragen stellen over het geloof. Zo kregen de leerlingen meer inzicht over de achtergrond van de Islam. 

Handen uit de mouwen

In de middag was het ‘handen uit de mouwen steken’ en werden de leerlingen in vier groepen verdeeld. Voor de eerste activiteit was een Meet&Greet georganiseerd met een ervaringsdeskundige van het Zelfregiecentrum, een man die stemmen hoort in zijn hoofd. Bij @ease mochten de leerlingen deelnemen aan ‘een workshop mentale gezondheid van jongeren’. Met vluchtelingen van het Asielzoekerscentrum aan de Haagse Schouwweg speelde het derde groepje spelletjes. Ondanks dat ze elkaar niet helemaal konden verstaan, zeiden de leerlingen ‘dat de taal van het spelen universeel is’ en op die manier begrepen ze elkaar. Helaas bleek de ervaringsdeskundige van maatschappelijke opvang De Binnenvest ziek. Maar het diaconaal team is gelukkig flexibel en kan steunen op een fijn netwerk, waardoor op tijd een mooi vervangend programma kon worden afgesproken. En zo liep het laatste groepje die middag mee in de schoenen van een vluchteling uit Eritrea en kreeg het toch nog een inkijkje in het leven van een ex-dakloze.  

Een top-M25-dag!

Het was een culturele dag met vele ontmoetingen. Deze nieuwe ervaringen werden dan ook uitbundig uitgewisseld tussen de leerlingen onderling. Met dank aan een grote groep van hulpouders en leerkrachten was het weer een TOP-M25-dag!