Leids Diaconaal Project 2023

Het Leids Diaconaal Project

Het Leids Diaconaal Project (LDP) is een jaarlijks project waarbij op voordracht van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Leiden, lokale geloofsgemeenschappen worden uitgedaagd om hun steun en inzet op een creatieve manier vorm te geven rond een specifiek diaconaal doel of thema. 

Dit jaar zamelen we geld in voor de Groen(t)e-deler. 

BijMei

In de biologische tuinderij BijMei in Zoeterwoude worden wekelijks verse groenten verbouwd en geoogst. Ekklesia Leiden, Voedselbank Leiden e.o. en BijMei, werken samen om de volgende doelen te realiseren:

- 275 groenteporties voor in de voedselpakketten om klanten van de Voedselbank te voorzien van gezonde verse groenten
- wederzijdse bekendheid en betrokkenheid tussen bewoners van stad en platteland versterken en verdiepen
- duurzame biologische tuinbouw promoten en bevorderen.

Gedurende de maanden april, mei en juni kunnen de deelnemende kerken zich inzetten voor dit project via concrete acties en/of financiële ondersteuning. 

In de folder enkele suggesties om hiermee aan de slag te gaan. Wij horen graag tot welke uitwerking en resultaten u bent gekomen! Veel succes!