Paasbrodenactie 2023

De Paasbrodenactie kent een lange traditie sinds de opening van het Diaconaal Centrum in zijn huidige vorm.
De Bakkerij ontleent niet voor niets haar naam aan de oude Armenbakkerij die eeuwenlang brodd bakte voor Leidse gezinnen, die in zware economische tijden maar moeilijk de eindjes aan elkaar konden knopen.
Wij hebben ook dit jaar bakkerij Van Maanen bereid gevonden om een speciaal formaat Paasbrood te bakken en kosten € 7,-- per stuk.
De opbrengst, € 2,46 per brood, is bestemd voor het hulpverlenende werk van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de Rooms Katholieke Diaconie Leiden.
Met de bestelling van dit Paasbrood zorgt u voor een feestelijke aanvulling op uw ontbijttafel en geeft u het werk van De Bakkerij een welkom steuntje in de rug!

Bestellen

Per wijk/plaats/parochie/kerkelijke gemeente is een diaken of andere vrijwilliger gevraagd de coördinatie op zich te nemen van de Paasbrodenactie. De Paasbroodbonnen kunnen in twee weekenden verkocht worden in de kerken, op 4/5 maart en op 11/12 maart 2023.Per bestelling 1 bon afgeven en na betaling de bon paraferen. Op de bestellijst naam en telefoonnummer en aantal bestelde broden noteren. De coördinator regelt zelf waar en wanneer de gemeenteleden de broden kunnen afhalen in het weekend van 1 en 2 april en kondigt dit af in de kerk.

De bestellingen + betalingen moeten uiterlijk op dinsdag 14 maart bij de coördinerend diaken/vrijwilliger gedaan zijn. De totaalbestellingen moeten uiterlijk op dinsdag 14 maart doorgebeld of gemaild worden naar het secretariaat in De Bakkerij, T: 071 – 514 49 65 / E: info[at]debakkerijleiden[dot]nl.


Ophalen

De bestelde Paasbroden kunnen op vrijdag 31 maart worden opgehaald bij De Bakkerij (tussen 09:00 en 12:30 uur). Nadere informatie hierover volgt. Per kerk/parochie krijgt u 1 brood extra voor laatkomers of om weg te geven.


De opbrengst

De opbrengst van de verkoop van de Paasbroden kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL46 INGB 0000 097065 ten name van de Diaconie Protestantse gemeente Leiden o.v.v. Paasbroden en wijk/parochie/plaats.
Liever niet contant, tenzij dit niet anders kan (maandag tot en met donderdag kan dit met het secretariaat in De Bakkerij geregeld worden).

Vragen?

Heeft u nog vragen dan kunt u contact opnemen met Tamara Breton of Chantal ter Haar in De Bakkerij, T: 071-514.49.65 of E: info[at]debakkerijleiden[dot]nl.

PS.
De prijs voor de broden ligt hoger dan voorgaande jaren, dit heeft te maken met de hogere kostprijs van een brood. De consumentenprijs voor deze broden (600 gram) bij Van Maanen is overigens € 7,95 inclusief BTW.