Welkom! Het Leids Steunloket Migranten

Het LSM is onderscheidend!

De nog jonge organisatie het Leids Steunloket Migranten (LSM), opgericht in 2020, neemt vanaf 1 november zijn intrek in De Bakkerij. Het LSM is ontstaan vanuit mensen met ervaringskennis en een migratieachtergrond. 

Ik spreek met Rayan Younis, projectleider bij het LSM, en vraag hem naar wat het LSM onderscheidt van andere organisaties in Leiden die hulpverlenen aan deze doelgroep.

Rayan zegt dat het belangrijkste onderscheid het vraag gestuurd werken is van het LSM. 

Reguliere hulpverlenings- en welzijnsorganisaties zijn vaak onvoldoende toegankelijk en de doelgroep ervaart dat hun behoeften en wensen onvoldoende worden gehoord en begrepen. 

Het LSM biedt een inloopspreekuur aan waar mensen terecht kunnen met vragen op het gebied van wetgeving en verblijfsvergunningen. Of men krijgt uitleg over sociale en juridische begrippen, hulp bij het invullen van formulieren, maar ook bij het schrijven van bezwaarschriften. Momenteel heeft het energievraagstuk ook de aandacht, zijn er flyers in verschillende talen ontwikkeld en is het spreekuur uitgebreid om vragen over dit thema te beantwoorden en de mensen te adviseren.

Een brug

Het LSM slaat voor scholieren tussen de 12 en 17 jaar een brug door met bijlessen het verlies te compenseren wat zij opliepen in de periode voor en na de migratie, maar ook uit te leggen hoe het onderwijssysteem in Nederland werkt.

Naast praktische dienstverlening maakt het  LSM zich ook sterk voor meer wetenschappelijk onderzoek naar migratie. Dat vindt zij belangrijk voor de onderbouwing om op een positieve en idealistische manier besluitvorming op nationaal en internationaal te kunnen beïnvloeden. 

Verder gelooft het LSM dat in deze tijd van eenzaamheid en isolatie het belangrijk is een perspectief op de multiculturele samenleving te blijven bieden. Daarom heeft het bestuur van het LSM de afgelopen tijd een tweetal projecten opgericht onder de naam `Sociale catering & culturele wereldkeuken.’ Met veel enthousiaste vrijwilligers kunnen zij een catering verzorgen voor 100-200 personen en dragen op die manier bij aan een ‘groen, sociaal en ondernemend Leiden’. 


Samen als menselijk gezin

Het motto is ‘Samen als menselijk gezin’ waarbij gekeken wordt naar ieders individuele behoeftes, mogelijkheden en vermogens en dat maakt LSM een sympathieke organisatie die net even verder kijkt dan de reguliere hulpverlening.

Wij zijn trots op onze nieuwe bewoners, heten hen van harte welkom en wensen hen veel succes met hun werk. 

Zie ook https://www.leidssteunloket.nl/nl/

Paula van Kalmthout, november 2022