Wereldbezoek!

Afgelopen week kwam een delegatie afgevaardigden uit diverse kerken in Indonesië op werkbezoek in De Bakkerij. Een groep van 12 synodeleden uit Papua en West-Timor was na een bezoek aan de Wereldraad van Kerken in Karlsruhe op doorreis naar Nederland. Op verzoek van Kerk in Actie gaf De Bakkerij hen een rondleiding door het pand en presentatie over het diaconale werk en netwerk van De Bakkerij.  

Eyeopeners

Dingen die voor ons als ‘Bakkerij’ gewoon zijn, zoals ons diaconale netwerk in de stad, de ca 20 organisaties in ons pand en de oecumenische samenwerking achter onze Bakkerij waren ‘eyeopeners’ voor de groep. Ook de aandacht voor en opvang van ongedocumenteerden werd met grote aandacht gevolgd.

Na een kijkje in onze pop-up kledingwinkel en een fotosessie aan de Leidse Oude Rijn werd het bezoek afgesloten door een ceremoniele dankzegging met het overhandigen en omhangen van handgeweven doeken uit Timor aan Tamara Breton en Judith van den Berg. 

Sampai jumpa!

We verheugen ons op het tegenbezoek: Sampai jumpa!