Opnieuw veel zomerbonnen aangevraagd

De Diaconie Protestantse gemeente Leiden en de RK Diaconie Leiden hebben samen met de Stichting Urgente Noden (SUN) Leiden dit jaar opnieuw meer bonnen uitgegeven dan we op basis van onze ervaring dachten nodig te hebben.

Sinds 2020 is het aantal aanvragen met 40% toegenomen, mede door de coronacrisis en de afschaffing van de Leidse declaratieregeling binnen het minimabeleid. Maar liefst 500 huishoudens en ruim 1.500 bonnen meer dan in 2019. Bovendien is de afgelopen jaren een sterkere stijging te zien van steeds meer alleenstaanden voor wie zomerbonnen aangevraagd worden.

Zomerbonnen

Zomerbonnen worden verstrekt aan huishoudens in Leiden e.o. die door omstandigheden moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. Het betreft gezinnen die op of onder de armoedegrens leven en door erkende hulpverlenende organisaties worden aangemeld.

Ieder huishouden ontvangt één zomer-boodschappenbon van € 10 en voor ieder gezinslid komt er vervolgens nog een bon bij.

Maar liefst 4874 zomerbonnen zijn uitgereikt aan 1483 huishoudens.  Deze huishoudens bestonden uit 724 alleenstaanden, 115 huishoudens bestaande uit twee of meer volwassenen, 335 alleenstaanden met kind(-eren) en 309 gezinnen met kind(-eren). De afgelopen jaren is een sterkere stijging te zien van steeds meer alleenstaanden voor wie zomerbonnen aangevraagd worden.

Onze hartelijke dank

We danken, mede namens alle huishoudens die we ook dit jaar weer wat extra financiële ruimte konden bieden, alle particulieren, fondsen en instellingen van harte voor hun bijdrage aan de Zomerbonnenactie 2022.