Life is a mission

Fotograaf Melle van der Wildt

Life is a mission. Peterhans van den Broek (75 jaar) is ervan overtuigd: je hebt het leven gekregen en maak er iets van! Het contact met anderen en dienstbaar zijn aan anderen. Het geeft hem veel plezier en voldoening.
In 1986 werd hij voorzitter van de Hervormde Diaconie. Het jaar waarin diaconaal predikant Anton Dronkers net was begonnen De Bakkerij nieuw leven in te blazen. Het werd een periode van verbouwen, een nieuwe weg zoeken, ontwikkelen en opbouwen, waarin De Bakkerij zijn plaats opnieuw in het Leidse had verworven.

Van 2001-2017 had Peterhans geen bestuurlijke functie bij De Bakkerij, maar bleef hij naast zijn werk als internist-infectioloog betrokken bij het werk van De Bakkerij. Alleen al doordat zijn vrouw Henriëtte volop bezig was bij de diaconie. Actief hielp hij mee bij het organiseren van het symposium rondom het 25-jarig bestaan van De Bakkerij.

Peterhans van den Broek tijdens het Jubileumsymposium in 2011

Opnieuw voorzitter

In 2017, inmiddels een aantal jaren gepensioneerd, wordt Peterhans opnieuw voorzitter. Nu van de diaconie van de Protestantse gemeente te Leiden. Daar lag een taak: het bestuur dichter bij de dagelijkse gang van zaken in De Bakkerij brengen, direct betrokken bij besluiten betreffende communicatie, verbouwingen, personeelszaken, fondsenwerving etc. Peterhans streefde na dat het bestuur hier haar rol en verantwoordelijkheid pakte en dat is gelukt. Ook pakte Peterhans het dossier ‘de hofjes’ op wat al zo’n 15 jaar sudderde binnen het bestuur. De regels waaraan de Stichting Hofjes van de Diaconie als kerkelijke diaconale organisatie gehouden was, waren niet meer van deze tijd. En zo werden de statuten gewijzigd en werd de Stichting Zeven Leidse Hofjes opgericht.

Over De Bakkerij

Als ik vraag of De Bakkerij na al die jaren nog steeds onderscheidend is in het Leidse zegt Peterhans vastberaden: absoluut!
‘Helpen waar geen helper is’ staat ook vandaag de dag nog als een huis. Lag de nadruk vroeger op iets nieuws ontwikkelen en opbouwen, nu is er een volgroeide, levendige organisatie, die nog altijd op zijn tijd een luis in de pels van de gemeente of waakhond is. 

Afscheid, maar niet helemaal

Peterhans neemt op 17 juni afscheid als voorzitter van het Dagelijks Bestuur van de diaconie.
Na zijn afscheid zal hij bij de verbouwingsplannen rondom de Haarlemmerstraat de nieuwe voorzitter Lex Dekkers waar nodig nog ondersteunen. En zal hij belangstellend het werk blijven volgen van De Bakkerij. Er komt meer ruimte om te wandelen, fietsen, reizen, puzzelen, lezen en niet-bestuurlijk vrijwilligerswerk zoals bij Een Goede Buur en Schuldhulpmaatje.

Met onze hartelijke dank

Peterhans, dank voor jouw betrokkenheid, kritische, opbouwende en positieve inbreng en de vele persoonlijke speeches. Schuif je nog eens aan aan de koffietafel in de Ovenruimte?

Paula van Kalmthout