Mijn verhaal: Het is mooi geweest

Het is mooi geweest. Prachtig, uitdagend, verrassend en vooral ook hartverwarmend. Maar na vijftien en een half jaar is het voor mij ook tijd om er per 1 juli a.s. een streep onder te zetten. 

Het is mooi geweest. Tijd voor iets nieuws, een nieuwe generatie, vers bloed en frisse ideeën om de erfenis van ds. Anton Dronkers weer in een nieuwe fase te brengen. De Bakkerij is sinds haar opening in 1986 uitgegroeid tot een inspirerende plek waar hulpverlenende projecten en organisaties elkaar op informele wijze dagelijks versterken en ondersteunen.

Binnen dat warme nest voor bevlogen mensen dat ook vaak dienstdoet als kraamkamer voor nieuwe initiatieven, functioneert het team van De Bakkerij vaak als een Gideonsbende. 
Klein en wendbaar, als een aanjagend vliegwiel, dat de basis legt voor de komst van een straatpastor, de geboorte van een vrouwennetwerk in Leiden, de inzet van jobcoaches in een stichting als De Werkwissel en een vangnet als COOL, het Actiecomité Opvang Ongedocumenteerden Leiden. Binnen een week een pop-up kledingwinkeltje openen voor vluchtelingen, bij de komst van Syrische vluchtelingen een theaterproductie op poten zetten om draagvlak te creëren, in no-time een noodfonds genereren voor ongedocumenteerden na de sluiting van de bed-, bad- en broodvoorziening, jaarlijks honderden jongeren activeren om de zeven werken van barmhartigheid in praktijk te brengen. Wie wil dat nou niet?

De Bakkerij is heilige grond, een plek waar heel wat mensen zich geroepen weten om het beste wat ze in huis hebben in te zetten voor het welzijn van kwetsbare naasten. Dat was het al die jaren ook voor mij en ik heb er met volle teugen van genoten. 

Afscheid nemen is niet echt mijn ding. Op de laatste dag met de vertrouwde club nog een kopje koffie drinken in de Ovenruimte, even zwaaien, als vanouds de poort uitlopen en weten: het is mooi geweest.
Dat zou geweldig zijn.

Dank. Heel veel dank. Het was mij een voorrecht en groot genoegen te mogen werken in De Bakkerij. Ik heb genoten van mijn werk en de mensen om me heen en neem na gedane arbeid nu bewust afstand van mijn oude werkveld om mijn opvolgster, ds. Judith van den Berg, en andere teamgenoten niet in de weg te lopen en met mijn vrouw ook met volle teugen te genieten van mijn aanstaande pensioen. 

Over twee jaar hoop ik wellicht weer eens aan te mogen kloppen bij De Bakkerij om promotie te maken als vrijwillig baliemedewerker. Dat lijkt me echt een topbaantje.

Ik wens De Bakkerij veel succes toe in de komende jaren en Gods zegen. Ik zal met heel veel belangstelling de nieuwe ontwikkelingen vanaf de zijlijn blijven volgen. Hou elkaar vast, geef elkaar ruimte en vertrouwen, haal het beste in elkaar naar boven en geniet ervan. 

Het ga jullie goed. 

Ton Snepvangers
scheidend Coördinator en RK Diaconaal Werker