Een feestelijk eerbetoon

fotograaf Melle van der Wildt

Een feestelijk eerbetoon aan mooi werk in de stad Leiden, dat is de uitreiking van de Broodpenning. Peterhans van den Broek, voorzitter van het College van Diakenen, leidde de uitreiking in door ons mee terug te nemen naar het verleden van De Bakkerij. Toen kwamen armen langs voor turf en ruilden ze ook de broodpenning, die zij na afloop van de kerkdienst ontvingen in de Armenkerk aan de Lammermarkt, voor een versgebakken brood bij de Armenbakkerij aan de Oude Rijn. 

De Broodpenning

Vandaag de dag wordt de Broodpenning jaarlijks uitgereikt aan personen of organisaties die zich op bijzondere wijze inzetten op sociaal-diaconaal terrein in Leiden. Een speciale commissie doet hiervoor een voorstel aan het College van Diakenen van de Protestantse gemeente Leiden en zo kregen dit jaar de volgende organisaties en personen op vrijdag 18 maart de Broodpenning uitgereikt. 

Studio Moio 

biedt een plek voor nieuwe ideeën en voor jonge mensen die vaak buiten de boot dreigen te vallen. De visie van Studio Moio: iedereen is van waarde. De uitdaging van Studio Moio is ervoor zorgen dat jongeren hun potentieel leren kennen en projecten méé ontwikkelen waardoor ze een plek in de samenleving kunnen krijgen. Als ze mechanismes zien die uitsluiting kunnen veroorzaken, proberen ze nieuwe paden te ontwikkelen en op te zetten.

GIL – Gezondheidszorg Illegalen Leiden 

heeft als doelstelling de gezondheidszorg voor personen zonder een geldige verblijfsstatus toegankelijk te maken. Door middel van het opzetten en onderhouden van een netwerk van gezondheidszorgdiensten en -voorzieningen met een lage financiële, sociale en administratieve drempel probeert GIL de toegang tot de gezondheidszorg voor mensen zonder een verblijfstatus in Leiden en omgeving te verbeteren. De stichting biedt samen met de GGD Hollands Midden, informatie en advies aan zorgverleners en zorginstellingen over medische zorg aan onverzekerbare vreemdelingen. 

Jo Verhoeven 

is al jaren actief in de Zeeheldenbuurt en heeft een groot hart voor de ouderen in haar wijk. Ze gaat regelmatig bij ze langs voor een praatje en stuurt op bijzondere momenten een kaartje. Daarnaast organiseert zij, met hulp van anderen, in de speeltuin geregeld samenkomsten en koffieochtenden. Tijdens de lockdown ontwikkelde ze allerlei initiatieven met een groenteboer, een kaasboer en een slager om boodschappen te regelen. Zo werden wekelijks zo’n 60 mensen "nagelopen" om te zien wat ze nodig hebben. 

Bij verhindering van Jonneke Steenvoorden nemen Annet van der Plas en Annemiek Dolle de Broodpenningen in ontvangst

Jonneke Steenvoorden en Annemiek Dolle 

koken met zo’n 20 andere vrijwilligers al enkele jaren iedere week een warme maaltijd mét toetje voor zo’n 35 dak- en thuislozen of voor mensen met een kleine beurs. De maaltijd wordt iedere woensdagavond om 18.45 uur, gewoon buiten op straat, aan de linker zijkant van het Stadsbouwhuis aan de Langegracht Leiden uitgereikt.

Allemaal van harte gefeliciteerd!