Nieuwe gezichten

Bij de start van het nieuwe jaar is het Dagelijks Bestuur van het College van Diakenen van De Bakkerij weer op volle sterkte. Naast voorzitter Peterhans van den Broek en penningmeester Agnes Glastra zijn er inmiddels weer drie nieuwe leden voor het Dagelijks Bestuur aangeschoven om de gelederen te versterken. De nieuwe bestuursleden (vicevoorzitter Lex Dekkers, secretaris Evelien Remijn en Cecile Werner voor communicatie en fondsenwerving) stellen zich graag even aan u voor.


Cecile Werner

Lang geleden heb ik biologie gestudeerd en destijds bewust voor het voortgezet onderwijs gekozen. Ruim 44 jaar heb ik gewerkt in Den Haag, Rotterdam-Zuid, Amsterdam en Leiden (Bonaventuracollege en Visser 't Hooft lyceum).  Lesgeven aan alle niveaus en alle leerjaren (er is niets mooiers dan een goed gelukte les!), docenten opleiden, teamleider zijn en een bijdrage leveren aan de medezeggenschap.  Drie keer heb ik met leerlingen een prachtige reis gemaakt naar een school in Kenia (in de buurt van het Victoriameer). Ik ben moeder van vier dochters en oma van elf kleinkinderen (10 maanden tot 13 jaar). Mijn passie ligt bij natuur en cultuur: wandelen, fietsen, kamperen, tuinieren, concerten en musea bezoeken en muziek maken (cello spelen en met kerst en sinterklaas ook een beetje piano).

Van huis uit katholiek opgevoed, kerk ik nu uit overtuiging oecumenisch in de Regenboog in de Merenwijk. Gedurende 8 jaar heb ik deel uitgemaakt van de AKM (Algemene Kerkelijke Merenwijkraad) en op dit moment ben ik nog lid van het Vicariaat en de werkgroep diaconie. Sinds de zomer van 2018 ben ik met pensioen. Nu maak ik graag tijd vrij om mij in te zetten voor een organisatie in Leiden die ertoe doet: De Bakkerij. In het dagelijks bestuur zal ik mij, naast de algemene bestuurszaken, in het bijzonder bezig houden met de communicatie en fondsenwerving. Ik heb er veel zin in!

 


Evelien Remijn

Op 9 januari ben ik in de Marekerk bevestigd als diaken met een bijzondere opdracht. En die opdracht is het dagelijks bestuur van De Bakkerij.

Inmiddels heb ik kennis mogen maken met verschillende medewerkers en vrijwilligers. Wat is De Bakkerij een warm bad met mensen die hart hebben voor mensen in onze samenleving die wel wat (extra) hulp kunnen gebruiken. Ik ben dankbaar dat ik hier ook mijn steentje aan mag bijdragen. Dat doe ik in ieder geval in de rol van secretaris van het dagelijks bestuur en daarnaast zal ik ook medewerkerszaken als aandachtsgebied hebben.

Daarin breng ik de ervaring vanuit mijn werkzame leven mee. Ik werk namelijk als directiesecretaris/ beleidsondersteuner in de verpleeghuizen van Alrijne in Leiderdorp en Alphen aan de Rijn.

 


Lex Dekkers

Mijn naam is Lex Dekkers, ik ben geboren en opgegroeid in Scheveningen als jongste van vijf kinderen. Na de middelbare school te hebben doorlopen, heb ik in Leiden Geschiedenis gestudeerd en vervolgens in verschillende functies gewerkt binnen het vakgebied bedrijfsopleidingen.

Ik ben getrouwd en we hebben twee kinderen gekregen. Helaas kwam aan ons huwelijk een einde. Ik heb vervolgens, totdat ik in augustus 2020 opnieuw trouwde, in Vleuten gewoond. Ik ben (weer) in Leiden komen wonen aan de Oude Rijn op de rand van het Waardeiland. 

Aangezien ik op 1 juli 2022 met pensioen hoop te gaan en daarmee zeer veel vrije tijd krijg, ben ik in de loop van 2021 gaan uitzien naar een flinke vrijwilligersklus binnen de kerk, zoals ik er in de loop van de jaren verschillende heb gedaan en steeds met veel voldoening. 

In september las ik in het Leidse Kerkblad over de vacatures in het bestuur van De Bakkerij. Kort daarna was ik bij een introductiebijeenkomst voor nieuwe leden in de Marekerk, waar Bert Verweij, voorzitter van de kerkenraad, met veel enthousiasme sprak over De Bakkerij en de Leidse Diaconie. Toeval of leiding, wie zal het zeggen, voor mij was het in elk geval genoeg om mij te melden als kandidaat. Met het toetreden van nog twee anderen is het bestuur inmiddels voltallig. 

Met drie bestuursleden werden wij door ds. Ton Jacobs in de dienst van zondag 9 januari in de Marekerk bevestigd als diaken met bijzondere opdracht – namelijk als lid van het bestuur van het College van Diakenen. Een plechtig en prachtig moment waarbij onder meer klonk dat de dienst van de barmhartigheid waartoe we als diakenen zijn geroepen, niet alleen als inzet heeft dat niemand in de gemeente gebrek lijdt, maar bovendien het lenigen van lijden en nood in de hele wereld tot doel heeft. Niet minder dan om stil van te worden. Ik verheug me erop om met vrijwilligers, medewerkers en bestuur van De Bakkerij samen aan die opdracht te werken.

Het is de bedoeling dat ik in de loop van dit jaar de voorzittershamer van Peterhans van den Broek overneem en me onder meer zal bezighouden met de voorgenomen verbouwing. Ik ben blij dat ik me op deze manier rustig kan inwerken.