Teamleider Diaconaal Centrum m/v (0,6 fte)

Wij zijn op zoek naar een betrokken en bevlogen teamleider/coördinator (profiel). Theologisch geschoold, thuis in de kerk en sociaal bewogen. Een netwerker en teamspeler die ongedwongen om kan gaan met een diversiteit aan mensen. Die met name oog en oor heeft voor de verhalen van mensen die tussen de kieren van de reguliere hulpverlening dreigen te verdwijnen. Iemand met een pioniersmentaliteit, steeds op zoek naar nieuwe kansen om leed te verzachten, praktische hulp te organiseren, onrecht aan de kaak te stellen, mensen bij elkaar te brengen en goede krachten te bundelen. Die alle ruimte en vertrouwen geeft aan zijn of haar medewerkers en vrijwilligers, medeplichtigen zoekt bij partnerorganisaties op het terrein van maatschappelijke zorg en hulpverlening en zijn of haar hakken in het zand durft te zetten als humanitaire grenzen overschreden worden en mensen onrecht wordt aangedaan.

De teamleider geeft sturing aan en maakt deel uit van een klein diaconaal team (4 personen) in Diaconaal Centrum De Bakkerij in Leiden. Het team wordt ondersteund door een fondsenwerver, een financieel administrateur en een conciërge. Uitvoerend wordt nauw samengewerkt met diakenen, vrijwilligers en collega’s van andere kerken/maatschappelijke organisaties. De Diaconie Protestantse Gemeente Leiden is de werkgever.

Diaconaal Centrum De Bakkerij

De Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leiden investeert in personen, gemeenschappen en organisaties als dragers van duurzaam diaconaat. Centraal staat het omzien van mensen naar elkaar en met name naar kwetsbare groepen in de regio Leiden. Diaconaal Centrum De Bakkerij speelt daarin een centrale rol. Het centrum is opgebouwd uit een verzameling historische panden, waarin meer dan twintig hulpverlenende organisaties en projecten samenwerken, hun thuisplek en uitvalsbasis vinden.

De Bakkerij is ook de thuisbasis van de Diaconie Protestantse Gemeente Leiden en de Rooms Katholieke Diaconie Leiden die, in nauwe samenwerking met partnerorganisaties, “helpen waar geen helper is”. Onze hulpverlening staat open voor iedereen, met speciale aandacht voor: vluchtelingen, dak- en thuislozen, mensen die dreigen te vereenzamen of in dringende financiële problemen raken. Daarnaast ondersteunen we enkele projecten in het buitenland.

We sporen zelf actief maatschappelijke noden op en brengen die onder de aandacht van de lokale politiek en bestaande hulpverlening. Indien nodig starten we nieuwe hulpprojecten op en brengen die onder in zelfstandige organisaties. We werken graag samen. Ondersteunen kerkgemeenschappen in het opsporen en begeleiden van hulpvragen. Helpen mensen, met name jongeren, die zich vrijwillig willen inzetten voor anderen, bij het vinden van passende activiteiten en ondersteunen nieuwe ideeën voor concrete hulpverlening en opkomende partnerorganisaties.

Dit neem je mee:

 • Aantoonbare maatschappelijke betrokkenheid.
 • Een afgeronde opleiding HBO of WO theologie.
 • Ervaring in praktisch pastoraal-diaconaal werk en projectmatig werken.
 • Kennis van de sociale kaart van Leiden en regio of in staat zijn om deze kennis snel te verwerven.
 • Ervaring in het aansturen van een team van professionele medewerkers en vrijwilligers.
 • Woonachtig in de regio Leiden of bereid hier te komen wonen.

Wij bieden:

 • Een jaarcontract met een salaris volgens de arbeidsvoorwaarden voor kerkelijk medewerkers van de Protestantse Kerk Nederland ingeschaald in salarisschaal 10-12.
 • Deze functie bedraagt 0,6 fte.
 • Uitzicht op een vast dienstverband.
 • Werken binnen een enthousiast en ondersteunend team en een lerende organisatie.
 • Veel zelfstandigheid en flexibiliteit.
 • Een uitdagende functie in een fijne werkomgeving, waarin je bijdraagt aan de broodnodige ondersteuning van kwetsbare groepen in de Leidse regio.

Belangstelling?

Diaconaal Centrum De Bakkerij laat zich in deze procedure ondersteunen door Pandion Leiderschap. Als deze vacature u aanspreekt nodigen wij u van harte uit om uw motivatiebrief en cv via www.pandionleiderschap.nl te uploaden. 

 • 5 november: einde reactietermijn
 • 8-12 november: eerste gespreksronde
 • Vanaf 15 november: tweede gespreksronde
 • 1 april: streefdatum indiensttreding

Voor meer informatie of overleg kunt u bellen met Pandion Leiderschap, Gerard Veldman, 06-83078470.