Diaconaal Weekend 2021: Even buurten

In het weekend van 13 en 14 november 2021 staat in de Leidse kerken de diaconie weer even extra in het zonnetje. Dit jaar onder het motto: “Even buurten en er gaat een wereld voor je open”. Want zoals elk jaar proberen we ook dit keer weer een prikkelende impuls te geven aan de diaconale roeping en opdracht van lokale kerken in Leiden.
Als de afgelopen periode van de coronacrisis ons iets geleerd heeft, dan is het wel dat wij mensen elkaar nodig hebben. In de zorg en aandacht voor elkaar, in dagelijkse contacten, een arm om je schouder, een helpende hand, een praatje in de straat, een maatje om te chillen of een soulmate om te shoppen.

Even buurten

Nu we als samenleving langzamerhand weer terrein winnen op het coronavirus ontstaat er weer extra ruimte om er samen op uit te gaan. Onze suggestie: ga eens even buurten. Trek de wijk in en kijk met een frisse blik om je heen. Bezoek een nabijgelegen moskee in de wijk of nodig eens wat naaste buren van de kerk uit op de koffie.

Breng je buurt in kaart of ga in gesprek met sleutelfiguren: de wijkagent, vrijwilligers uit het buurthuis of leden van het Sociale Wijkteam.
Vraag kinderen en jongeren een tekening, collage of ontwerp te maken van de wijk van hun dromen. Nodig lokale creatievelingen, kunstenaars, fotografen en muzikanten uit de mooiste plekjes in beeld te brengen of in klanken te vangen. Kortom: ga als kerkgemeenschap gewoon eens even buurten.

In Leiden ligt de wereld voor het oprapen

Volgens recente cijfers van de Monitor van internationals in Leiden, heeft 32,2% van de Leidse bevolking een migratieachtergrond en heeft 11,6% een buitenlandse nationaliteit. Dus waar je ook de deur uit gaat: in Leiden ligt de wereld voor het oprapen. Dus leer je naasten kennen, wees geen vreemde. Breek het ijs, ga eens winkelen met je Marokkaanse buurvrouw bij Mabroek en wissel lekkere recepten uit. Er is nog een wereld te winnen.

Wij wilden al een voorproefje geven

Op donderdag 11 november, de feestdag van Sint Maarten, die als Romeins soldaat zijn mantel deelde met een bedelaar bij de stadspoort van Amiens, zou De Bakkerij een spectaculaire ontmoetingsmaaltijd organiseren in de Marekerk voor oud- en nieuwkomers in Leiden om met elkaar het (samen)leven te vieren. Maar gezien het snel stijgende aantal coronabesmettingen in ons land hebben we daar helaas vanaf moeten zien en verschuift deze maaltijd naar het voorjaar van 2022 .