Dankjewel Henk!

Henk Vis is een bekende en vriendelijke verschijning in De Bakkerij. Een paar keer per week loopt hij de kantoortuin binnen om achter de computer te kruipen of een ordner open te slaan ter voorbereiding op een vergadering van het Dagelijks Bestuur. Sinds een jaar of twee niet meer als diaken-bestuurslid Algemene Zaken, maar als adviseur. Na 15 jaar zich onvermoeibaar te hebben ingezet voor De Bakkerij zal hij in september afscheid nemen.

Henk, van onderwijzer voor het club- en buurthuiswerk tot directeur Middelbaar Beroeps Onderwijs van Leiden/Duin en Bollenstreek (het huidige MBO Rijnland), was 21 jaar geleden ouderling in de Vredeskerk, werd later voorzitter van de Wijk Kerkenraad en kort daarna voorzitter van de Hervormde Centrale Kerkenraad die samenwerkte met de Gereformeerde Centrale Kerkenraad om mogelijke fusie tot stand te brengen. Plannen om vrijwilligerswerk bij De Bakkerij te doen had hij al in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Vastberaden liet hij toen weten zich te melden zodra hij met pensioen zou gaan. 


Henk tijdens een inzamelingsactie voor de Voedselbank

En zo gebeurde! 

Henk hield zich al snel bezig met allerlei zaken in De Bakkerij: beheer, bouwkundige klussen, onderhoud, verbouwing van de zolder, de inventaris, contracten, aanstellingen, verzekeringen. Hij stond altijd klaar om te helpen bij verschillende dak- en thuislozenactiviteiten, het jaarlijkse kerstdiner in de Marekerk, chaufferen, spullen brengen naar werkgroep de Ruyter, pannenkoeken bakken en uitdelen bij De Binnenvest met de pupillen van M25 Leiden. Hij bracht het idee in om babykleding te verzamelen voor babystartpakketten.

Leerzaam en inspirerend

Er waren leerzame en inspirerende momenten zoals ‘het bijwonen van een congres over verwarde mensen, nee, mensen met verward gedrag’, ‘op pad met een dakloze om een postadres aan te vragen en waar loop je dan tegen aan’. Maar ook de nieuwjaarsbijeenkomst waar o.a. de Bisschop van Rotterdam sprak, de gezellige koffietafel om half 11 in de ovenruimte waar fijne gesprekken tussen medewerkers en bewoners van De Bakkerij werden gevoerd.

Hoogtepunten zijn ook het bezoek aan Roemenië, de oprichting van Huize Imani, de start van het Straatpastoraat. Hij maakte kennis met de bewoners van het Sociaal Pension, woonde diensten bij.
Henk memoreert aan de straatpastor die in die tijd een herinneringsboom oprichtte voor overleden bewoners van het pension: een mooi gebaar.

We kunnen altijd even bellen

Henk benadrukt de prettige samenwerking tussen de Vredeskerk en De Bakkerij waarbij er met elkaar werd meegedacht over activiteiten en waarbij hij gebruik mocht maken van de skills van Ton Snepvangers voor een mooie flyer om zulks te promoten. Komend jaar zullen er meer wisselingen zijn bij De Bakkerij en is het een mooi moment de weg vrij maken voor nieuwe mensen met nieuwe ideeën. Maar als oproepbaar vrijwilliger mogen we hem altijd bellen!

Henk, heel veel dank voor jouw persoonlijke bijdrage aan het werk van De Bakkerij!