Afscheid Jody Sluijter

“De gein isbegin niet met het probleem, dat weten ze zelf wel”, aldus Jody Sluijter. Dit voorjaar nam hij afscheid als maatschappelijk werker en bewoner bij De BakkerijJody studeerde aan de Sociale Academie in Amsterdam, werkte eerder bij Ons Thuis in Uithoorn, is midden jaren ‘70 verhuisd naar Leiden en ging als maatschappelijk werker aan de slag bij Endegeest in Oegstgeest.

Eigen stijl

Jody had een eigen stijl binnen het maatschappelijk werkveld. Ondanks vele veranderingen en vernieuwingen (zoals de komst van de computer) bleef Jody zijn eigen route bewandelen. De ouderwetse kaartenbak volstond prima! En deelnemen aan eindeloze vergaderingen, dat vond hij maar niks. Als het voor een hulpvrager van belang was, zorgde hij ervoor dat het een eerste agendapunt was. Hij sloot dan aan en lichtte zijn punt toe.

Met veel plezier

Hij deed vrijwilligerswerk bij de Telefonische Hulp Dienst (nu De Luisterlijn) , Ypsilon en Nu voor Later. En ook na zijn pensionering in 2007 zette hij zijn vrijwilligerswerk voort. Nog ruim 14 jaar heeft hij met heel veel plezier op een fantastische werkplek op de 1e verdieping van ons monumentale pand spreekuur gehouden. Mensen met persoonlijke en juridische problemen hielp hij op gang in de wereld van sociale voorzieningen en schuldhulpverlening. Hij heeft het altijd met veel plezier gedaan.

Als je niets doet, gebeurt er wat

Na een ontspannen interview bij Jody thuis zijn de volgende uitspraken blijven hangen en kenmerkend voor de wijze waarop hij zijn werk heeft vormgegeven.

“Vertrouwen opbouwen. Een luisterend oor, daar begint het mee. Laat de mensen maar praten, dan komen de verhalen vanzelf. Met praten kun je gaan eten. Hoe meer ik praat, hoe slechter het gaat. Als je niets doet, gebeurt er wat. Het enige wat je moet doen is meegaan op jouw manier, dat werkt. En dan kun je uiteindelijk mensen bewegen tot iets”.

Tov

Terugkijkend zegt Jody: “Het is goed en goed was het!”. Met heel veel dank voor je inzet voor mensen en je kleurrijke bijdrage aan de koffietafel in De Bakkerij: Mazzeltov Jody!