Nieuwe beheerder van Imani

Afgelopen zomer nam Juan Fourie het stokje over van Musa Kamara als beheerder van ons opvanghuis Imani en wij zochten hem op. Voor wie Makaazi ya Imani niet kent: het opvanghuis in Leiden Zuid-West is geopend in 2012 en biedt tijdelijk plek aan (voor een belangrijk deel) uitgeprocedeerde, veelal technisch onuitzetbare asielzoekers, zonder recht op werk, inkomen of vast onderdak in ons land. Zij verkeren soms in schrijnende omstandigheden, leven op straat of worden opgevangen door landgenoten. In Imani kunnen zij tot rust komen, nadenken en beslissingen nemen over hoe ze verder moeten met hun leven. 

Familie

Imani straalt aan alle kanten rust uit. De vier bewoners respecteren elkaar en laten elkaar vrij. Ieder doet zijn ding, maar vindt elkaar ook in de gezellige woonkamer. Het voelt als familie, aldus Juan en Moussa. Praktisch gezien zijn er regels, zoals in ieder huishouden, maar die zijn lang niet altijd nodig. Met respect naar elkaar, elkaar zien en horen, vindt verantwoordelijkheid dragen voor je eigen gedrag op natuurlijke wijze zijn weg. Natuurlijk is er wel eens wrijving en behoefte aan privacy, maar dan biedt de eigen kamer een veilige plek om je terug te kunnen trekken.

Opnieuw vertrouwen

Juan Fourie, 60 jaar, geboren en opgegroeid in Zuid-Afrika, woont sinds 2011 in Nederland. In 2012 werd Juan door Kwadraad Voorschoten (maatschappelijk werk) verwezen naar De Bakkerij voor tandartshulp. Op zoek naar zorg, begeleiding, rust en een dak boven het hoofd kwam Juan via verschillende instanties, en na jaren, weer terecht bij De Bakkerij. En zo bleek in de zomer van 2019 De Bakkerij opnieuw een laatste vangnet: Juan kon rekenen op (medische) zorg, voeding, onderdak en bovenal vertrouwen in de mensheid.

Nieuwe rol

De Bakkerij leerde hem kennen als een serieus mens, open minded, oplossingsgericht en van goede wil. Juan kreeg een plek als bewoner in Imani en toen er een nieuwe beheerder werd gezocht, was het een kleine stap Juan te vragen of hij deze rol op zich wilde nemen. Juan is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en de goede contacten met de omwonenden. Hij ziet zichzelf niet als iemand die boven de groep staat, iedereen is gelijk, zij zijn één team. Omdat de bewoners voortdurend wisselen, het is immers tijdelijke opvang, vraagt dat telkens weer om wederzijds respect en begrip, waarbij communicatie en elkaar in de ogen kijken het meest belangrijk is om mensen bij elkaar te houden, aldus Juan.

Thuis

Juan is heel dankbaar voor de plek waar hij woont en voor zijn rol als beheerder. Waarbij hij benadrukt dat hij de ondersteuning vanuit De Bakkerij en ook het samen kunnen sparren over te maken keuzes rond de opvang van de gasten bijzonder waardeert. Makaazi ya Imani: huis van herwonnen geloof en vertrouwen. Het is zijn nieuwe thuis geworden.