Een koninklijk geschenk

Hoewel we, net als iedereen in ons land, de corona langzamerhand wel zat zijn, komen er onverwacht toch nog drie kroontjes langs in Leiden. Het traditionele Kerstdiner voor dak- en thuislozen in de Marekerk kan dit jaar helaas niet doorgaan, maar we willen onze gasten natuurlijk niet teleurstellen.
Dus de drie koningen maken, op ons verzoek, op woensdag 16 december a.s. een omweg via Leiden met een oosterse take-away en geschenken voor alle dak- en thuislozen en ongedocumenteerden in onze stad.

Met deze activiteit sluiten wij met hen een bewogen jaar af en wensen wij hen en alle mensen die ons werk een warm hart toedragen een zalig en gezegend kerstfeest toe en een gezond en heel voorspoedig nieuwjaar.

Organisatie en sponsors

Het Koninklijk Geschenk wordt dit jaar georganiseerd door jongeren van M25 Leiden en projectmedewerker Carijn Westeneng, vrijwilligers van de Stichting Straatpastoraat Leiden en straatpastor Femke Post, leden van het actiecomité COOL (Comité Opvang Ongedocumenteerden Leiden) en diaconaal werker Tamara Breton.

De drie koningen worden gesponsord door Stichting Dioraphte, Netwerk DAK, het Rode Kruis, Stichting Utopa, het H.L. Druckerfonds en de Haella Stichting.

Waarvoor onze hartelijke dank!