Dankzij u groeit LOF als kool!

Het Leids Ongedocumenteerden Fonds (LOF) is een spontane crowdfundingsactie die eind mei ontstond naar aanleiding van de abrupte sluiting van de Leidse bed, bad en broodvoorziening. Een aantal ongedocumenteerde gasten kwam midden in de eerste coronagolf op straat te staan. LOF helpt partners van De Bakkerij met de financiering van de allereerste levensbehoeften van ongedocumenteerden die voor hulp aankloppen. 

Geweldig!

Inmiddels is de teller de  € 20.000,- gepasseerd en kunnen wij met dankbaarheid zeggen: alle LOF voor het Kansfonds en alle andere gulle gevers die door hun donaties aantonen dat zij oog en hart hebben voor het lot van de ongedocumenteerde medemens in onze stad. Jullie zijn geweldig! 

Uw hulp is nog steeds van harte welkom

Was u er nog niet aan toe gekomen om LOF te steunen? Geen probleem. Uw bijdrage is nog altijd van harte welkom.
Ieder die een steentje wil bijdragen aan dit fonds, kan een bedrag overmaken op rekeningnummer:  NL 46 INGB 0000 097065  t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. LOF. 
Dat geld wordt dan geoormerkt en ter beschikking gesteld aan partnerorganisaties die concrete hulp geven aan ongedocumenteerden in Leiden e.o.