Update van Stichting DEAL

Beeldmateriaal Stichting DEAL

April 2020 sloten wij het Avondmaalsproject 2019 af voor de Stichting DEAL. DEAL is een bijzonder project van Leidse studenten dat vrouwen in Zambia, Tanzania en Cambodja leert te investeren in hun toekomst. DEAL staat voor Development through Entrepreneurial Action Leiden en is een studentenorganisatie die armoedeverlichting en ondernemerschap stimuleert in ontwikkelingslanden. De stichting zet zich in om mensen met een achterstand op sociaal en economisch gebied de kans te geven om hun eigen levensomstandigheden te verbeteren.

Inmiddels heeft de De Bakkerij aan de stichting een voorschot overgemaakt van € 4.000,- vooruitlopend op de verwachte eindopbrengst van de Avondmaalscollectes van het afgelopen jaar. De stichting stuurde ons naar aanleiding van dit voorschot deze week een korte update over hun activiteiten in Zambia.


De boekhoudsters rekenen de bedragen nog even na met het geldkistje in hun midden 

Table-banking

DEAL helpt vrouwen in ontwikkelingslanden die actief hun leven willen verbeteren. DEAL werkt samen met lokale partnerorganisaties (NGO’s) om spaargroepen te vormen van zo’n 20 vrouwen. De vrouwen leggen wekelijks geld in een gezamenlijk fonds waar zij volledig zeggenschap over hebben. Iedere vrouw krijgt de mogelijkheid geld uit dit fonds te lenen om te investeren. De groep bepaalt gezamenlijk een termijn waarin het geleende geld moet worden terugbetaald en de hoogte van de rente. Doordat ze het samen doen, groeit het vermogen snel en steunen ze elkaar. 
Namens DEAL maakte stagiair Bob tijdens zijn verblijf in Zambia een filmpje waarin hij uitlegt hoe table-banking in de praktijk precies werkt en daarbij komen ook enkele spaargroepen in beeld die wij met het Leidse Avondmaalsproject ondersteunen.

Zambia in Coronatijd

Net als in Nederland, neemt men in Zambia ook de nodige maatregelen tegen het COVID-19 virus. Helaas zijn ze in Zambia nog niet zover met het testen als in Nederland, wat ertoe leidt dat het een beetje gissen is naar het aantal gevallen van het COVID-19 virus. Los daarvan worden er wel de nodige maatregelen getroffen om de gezondheid van iedereen te waarborgen. Zo blijven de werknemers van de lokale partnerorganisatie PLEAP (Partners for Life Advancement and Education Promotion) zoveel mogelijk thuis; alleen wanneer het echt noodzakelijk is komen zij naar kantoor. 

Op dit moment heeft DEAL drie actieve spaargroepen in Zambia (Twikatana A, Twikatana B en Luyando) die samen bestaan uit ongeveer 60 vrouwen. Ondanks het feit dat COVID-19 enigszins roet in het eten gooit, hebben ze er al heel wat succesvolle jaren op zitten. Er is immers al een eerste project succesvol afgerond, waarvan de vrouwen ons concept op eigen kracht nog altijd voortzetten. Daarnaast is hun stagiair onlangs teruggekeerd uit Zambia. Hij heeft in samenwerking met PLEAP, de lokale partnerorganisatie, weer een hoop werk verzet. Zo hebben ze een nieuwe online vorm voor het afnemen van evaluaties opgezet en zijn ze meerdere keren alle spaargroepen afgegaan om daar de vrouwen te ontmoeten, informatie te verzamelen en hen waar nodig bij te staan.


Christine, een van de leden van een spaargroep in Zambia

Even pas op de plaats

De actieve spaargroepen komen op dit moment tijdelijk niet meer samen. Zodra daar weer mogelijkheid toe is, zal DEAL het initiatief nemen om alles langzaam weer op te starten. Mocht het nodig zijn, dan zal de stichting een deel van de opbrengst van het Avondmaalsproject inzetten om Coronahulp te bieden. Dit houdt in dat DEAL het geld van het Avondmaalsproject deels zal gebruiken om bijv. mondkapjes en zeep te kopen, maar het geld desnoods ook voor voedselhulp zal gebruiken. Gelukkig is dat op dit moment nog niet nodig.