Individuele Hulp doet verslag

Half juni verscheen weer het halfjaarlijks verslag van de Individuele Hulp van De Bakkerij. Ondanks de lockdown ging ook die gewoon door, waren er acties voor kwetsbare groepen en werd er druk overleg gepleegd rond mensen die in het nauw kwamen in Coronatijd. Met name de onnodig haastige sluiting van de Bed, Bad en Broodvoorziening krijgt uitgebreide aandacht in dit verslag. Die heeft terecht nog al wat stof doen opwaaien binnen de gemeenteraad en de regionale media.

Overhaaste sluiting BBB Leiden

We zetten in het voortgangsverslag nog even de feiten rond deze sluiting van de BBB op een rijtje en doen ook verslag van een werkbezoek dat wij in februari van dit jaar brachten aan Rotterdam, waar we spraken met vertegenwoordigers van de Pauluskerk en de stichting OMZO die partner zijn in de pilot van de Landelijke Vreemdelingenvoorziening waar de gasten vanuit de BBB-voorziening in Leiden zich zouden moeten melden. 

Uiteraard zijn wij met partnerorganisaties na de overhaaste sluiting van de BBB Leiden ondertussen druk bezig om - waar mogelijk - passende hulpverlening te organiseren voor de mensen die midden in Coronatijd op straat kwamen te staan, ook daarvan kunt u de eerste stappen volgen in onze rapportage. 

Enkele cijfers op een rijtje

Tussen 1 januari en 15 juni 2020 meldden zich in totaal 68 cliënten met 111 hulpvragen bij De Bakkerij. Dat resulteerde in 278 contactmomenten variërend van korte tot lange gesprekken, overleg met andere betrokken hulpverleners, mailcontacten, telefonische gesprekken en appjes. De hulpvragen zijn globaal als volgt onder te verdelen, hoewel hulpvragen - met uitzondering van de tandheelkundige problemen - in de praktijk vaak complex en meerduidig zijn:

  • 15 verzoeken om spoedeisende tandartshulp;  
  • 13 juridische vragen;

  • 17 vragen over (aanvulling op) de Voedselbank;

  • 29 vragen over huisvesting;

  • 35 overige vragen over vergoeding reiskosten, kapper, beltegoed, sokken en ondergoed;

  • 3 bewoners uit 3 verschillende landen in onze noodopvang Makaazi ya Imani.

BijlageGrootte
PDF-pictogram verslag_ih_juni_2020-min.pdf2.44 MB