Oma (even niet) op Stap

Eind mei verscheen het Jaarverslag van het project Oma gaat op Stap 2019-2020. 
Tijdens het schrijven van de eerste schets voor dit jaarverslag werd eind februari ook Nederland getroffen door het coronavirus. Hierdoor veranderde er heel veel voor iedereen. En zo ook voor ons project. Op 20 maart 2020 werd besloten dat het bezoeken van ouderen in de woon- en zorgcentra niet meer mogelijk is. We zijn opgeroepen bezoek aan zelfstandig wonende ouderen zeer te beperken of indien mogelijk uit te stellen tot na corona. Tegelijkertijd worden we ook opgeroepen er te zijn voor elkaar. Dat maakt het lastig. Maar er is zeker wel contact. En misschien wel meer dan ooit!

Want… nu de fysieke bezoekmomenten wegvallen, komt juist de meerwaarde van dit project naar voren: veel ouderen zijn bij ons in beeld en voor hen kunnen we ook juist in deze tijd veel betekenen. Alle vrijwilligers hebben hun verantwoordelijkheid genomen en contact gehouden waar dat kon. En zo blijkt Oma gaat op Stap ook tijdens corona van toegevoegde waarde. Want met name de zelfstandig wonende, dikwijls alleenstaande, oudere hoeft zich hierdoor niet alleen te voelen, kan zijn of haar angsten delen, kan rekenen op een praatje, een telefoontje of een kaartje, kan in sommige situaties zelfs rekenen op een kopje thee of koffie thuis, met alle maatregelen in acht genomen.
 
En wat normaliter bij ons project hoort: samen een boodschapje doen, even samen naar de markt gaan, kan nu betekenen dat in sommige gevallen de vrijwilliger alleen even dat boodschapje doet. Want ook in coronatijd willen we er, zij het op wat aangepaste wijze, nog steeds voor elkaar zijn.

 

BijlageGrootte
PDF-pictogram jaarverslag_ogos_2019-2020-min.pdf1.98 MB