De Bakkerij presenteert Jaarverslag 2019

De Bakkerij presenteert deze week haar verslag over 2019. Het is even wennen als u het leest, want de gebeurtenissen spelen zich af in de wereld voor Corona. Toen een ontmoetingsmaalijd met 270 mensen in de Marekerk nog heel gewoon was. Toen M25 Leiden nog heel eenvoudig projectdagen en stageweken kon organiseren met kwetsbare groepen in de samenleving. En de vrijwilligers van ons project Oma gaat op Stap met hun opa of oma nog spontaan op pad konden gaan en onbezorgd een kopje koffie konden drinken op een terrasje in de stad. Dit jaarverslag kijkt nog even terug op het “oude normaal” in 2019. 

Een jaar dat op zich al heel wat veranderingen met zich meebracht, kleurrijke en hoopgevende initiatieven liet zien, maar ook de nodige zorgen.


 

In 2019 merkten we op verschillende fronten dat de wind uit een andere hoek ging waaien. Daar waar we in het verleden vragen en problemen meestal eenvoudig konden bespreken bij een kopje koffie, werd de communicatie spaarzaam en begon het beleid zorgelijke trekken te vertonen. Het laatste half jaar waaide er zelfs een kille wind door onze stad. Er moest duidelijk bezuinigd worden en de meest kwetsbare inwoners werden daar de dupe van:

  • Het armoedebeleid is op de schop gegaan, minima krijgen minder. 

  • Er zijn grote veranderingen op komst rond de maatschappelijke opvang voor daklozen, waarbij wij over de realiteitszin van alle plannen zo onze twijfels hebben. 

  • En de Bed, Bad en Broodvoorziening voor ongedocumenteerden is inmiddels per 1 mei 2020 al gesloten, nog voor er zicht is op een volwaardig beproefd alternatief en met het risisco dat mensen in Coronatijd hun eigen gezondheid en die van anderen onnodig in gevaar brengen. 


Zorgen die we grotendeels ook al uitvoerig hebben aangekaart in het Voortgangsverslag van de Individuele Hulp van De Bakkerij van december 2019. Wij maken ons zorgen om het lot van mensen die het al moeilijk genoeg vinden om zich in onze samenleving staande te houden. Die door het leven al zo getraumatiseerd zijn of lichamelijk al zo kwetsbaar zijn dat zij niet de kracht of energie meer hebben om zich tegen al deze veranderingen en bezuinigingen te verweren. 
En dat is er in deze Coronatijd ook voor hen zeker niet makkelijker op geworden.