Avondmaalsproject 2020: GIL

Met Pasen stopt het huidige Avondmaalsproject DEAL. Het College van Diakenen heeft besloten dat de opbrengst van de Avondmaalscollecten vanaf Pasen 2020 bestemd is voor de stichting Gezondheidszorg Illegalen Leiden (GIL). GIL ontstond 25 jaar geleden toen er helemaal niets voor ‘illegalen’ (ongedocumenteerden) geregeld was. Twee Leidse huisartsen en de Fabel van de Illegaal klopten met dit probleem aan bij de diaconie, met als resultaat de stichting GIL. GIL wil in de regio Leiden de gezondheidszorg voor personen zonder geldige verblijfsvergunning (ongedocumenteerden) toegankelijk maken.

Toegang tot de gezondheidszorg

Mensen zonder verblijfsdocument zijn ontheemd, hebben geen thuis, vaak een onveilige woonplek, spreken de taal niet van het land waar zij verblijven, hebben geen sociale zekerheid, geen toekomst en geen geld. Slechte ervaringen met overheidsinstanties in landen waar deze mensen gewoond hebben of doorheen gereisd zijn, weerhouden hen er vaak van om medische hulp te zoeken. Doen ze dat wel, dan raken ze vaak verdwaald in de medische bureaucratie. GIL houdt sinds eind 2017 spreekuur in De Bakkerij. Elke donderdagochtend kunnen ongedocumenteerden vanuit de regio er terecht bij gepensioneerd huisarts Kea Fogelberg, die informatie, advies en hulp biedt bij het vinden van medische zorg. Gepensioneerd tandarts Leo van Broeckhuysen biedt hen sinds 2017 ook tandheelkundige zorg. Hun bijdragen zijn van onschatbare waarde voor het geestelijk en lichamelijk welzijn van deze groep. Medewerkers van De Bakkerij doen graag een beroep op hun expertise.

Goed besteed

GIL wil het geld van de Avondmaalscollecten van het komende jaar besteden aan:

  • De kosten die medische buddies, begeleiders van ongedocumenteerden, soms moeten maken, zoals parkeerkosten, benzine of een broodje
  • Een onkostenpotje om bijvoorbeeld een cliënt te helpen met reiskosten naar een hulpverlener
  • Informatie en voorlichting aan werkers in de gezondheidszorg zodat zij beter weten welke de afspraken en voorzieningen er zijn voor gedocumenteerden

In de Avondmaalsfolder leest u er meer over.

Uw bijdrage

Als u wilt bijdragen: Rekeningnummer: NL 46 INGB 0000 097065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden o.v.v. GIL

BijlageGrootte
PDF-pictogram folder_avondmaal_2020.pdf547.72 KB