Zij heeft de zomer in haar bol

In samenwerking met Stichting Urgente Noden Leiden (SUN) organiseert De Bakkerij komend voorjaar voor de vierde maal de uitgifte van de Zomerbonnen. Deze boodschappenbonnen gaan naar mensen en gezinnen die het, ook in de ogen van hulpverleners, echt nodig hebben, ongeacht hun sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. Ook dit jaar staat de Kerstcollecte weer in het teken van deze actie waarmee zo'n 1.000 huishoudens jaarlijks wat extra financiële ruimte krijgen om boodschappen te doen.

Eind mei werd de Zomerbonnenactie 2019 van De Bakkerij en Stichting Urgente Noden Leiden afgerond. Dit jaar meldden 40 hulpverlenende instanties in totaal 983 huishoudens aan, waaronder 403 alleenstaanden, 81 echtparen, 285 alleenstaanden met kind(eren) en 214 echtparen met kind(eren). In totaal werden dit jaar met deze actie ruim 3300 boodschappenbonnen ter waarde van € 10,- uitgereikt. 
De Protestantse Diaconie, de RK Diaconie en de Stichting Urgente Noden Leiden werken ook komend voorjaar samen bij de distributie van de Zomerbonnen 2020.
SUN Leiden probeert daarvoor ook dit keer weer een budget van € 16.000,- ter beschikking te stellen. 

De diaconieën doen een beroep op fondsen en dragen zelf ook bij, voor zover uw en onze mogelijkheden reiken. 
Daarom wordt er ook dit jaar in de kerkdiensten tijdens de kerstdagen weer gecollecteerd voor de Zomerbonnenactie 2020.
Doet u ook weer mee?

U kunt uw bijdrage ook overmaken op NL 46 INGB 0000 097065 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden o.v.v. Zomerbonnenactie 2020.
Met onze hartelijke dank voor uw bijdrage!

BijlageGrootte
PDF-pictogram folder_kerst_zomerbonnenactie_2020.pdf1022.81 KB