Een plek vol verhalen

Woensdag 13 november verklaarde het College van Diakenen zich akkoord met het Jaarplan 2020, waarin een overzicht geschetst wordt van de projecten, activiteiten, ondersteunende werkzaamheden, contacten en lopende zaken waar het team van De Bakkerij zich weer op zal richten in het komende jaar. In dit jaarplan wordt de focus ook gericht op De Bakkerij als plek vol verhalen. De inzet van De Bakkerij stoelt vanuit haar christelijke inspiratiebron natuurlijk op de rijke verhalen van de Schrift, de gebouwen ademen de verhalen van de mensen die in de afgelopen eeuwen op deze plek zich inzetten binnen de hulpverlening, maar de belangrijkste verhalen zijn die van de mensen die zich hier melden voor een luisterend oor, een helpende hand of praktisch advies voor de problemen in hun leven. 

Verhalen van kwetsbare mensen zijn de barometer van het welzijn in onze stad. Zij vertellen waar de druk te groot wordt, mensen achterop dreigen te raken, het tempo niet meer bij kunnen benen of volledig uit het zicht dreigen te verdwijnen. Voor hen is De Bakkerij een belangrijke plek om hun verhaal te vertellen, verhaal te halen en op verhaal te komen.