Komen en gaan in het Straatpastoraat

Femke Post en Folly Hemrica (Foto's Melle van der Wildt en Ton Snepvangers)

Op zondag 25 november 2018 ging ds. Folly Hemrica voor het laatst voor in een viering van het Straatpastoraat Leiden. Zij was de afgelopen vier jaar de straatpastor in onze stad en ze heeft op heel eigen wijze invulling gegeven aan haar taak. Door veel mensen in en rond de opvang werd ze gewaardeerd om haar open houding en warme pastorale aanwezigheid, haar onvermoeibare vasthoudendheid en haar expertise. Zoals altijd vond de viering plaats in het Atrium van Diaconaal Centrum De Bakkerij. Het was een mooie, drukbezochte en vrolijke dienst, die begon met het aansteken van een aantal kaarsjes door de bezoekers. Het thema van de viering was ‘Komen en gaan’.

Zegen

Een indrukwekkend moment in de viering was het uitspreken van een zegen uit de Dominicaanse traditie door ds. Hemrica voor haar opvolgster Femke Post. Na de dienst werd Folly verrast met cadeaus van ‘haar mensen’; ook voor haar man Sander, die bij de vieringen piano speelde. Folly deelde op haar beurt aan alle aanwezigen een klein aandenken uit en dankte ook de trouwe vrijwilligers van het Straatpastoraat met cadeautje. Daarna was er koffie, thee en taart, werd er gezellig nagepraat en alvast een beetje afscheid genomen.

De afscheidsreceptie

Op donderdag 29 november 2018 werd het afscheid voortgezet met een receptie in De Bakkerij. Veel bekende kerkgangers en andere cliënten van het Straatpastoraat waren erbij. Ook mensen uit het netwerk van Folly, zoals van De Binnenvest, de politie en van organisaties in De Bakkerij en in Leiden kwamen haar de hand schudden. Het was gezellig druk en Folly kwam handen tekort!

Natuurlijk was er die middag ook een officieel moment van afscheid. Maar eerst zette Bert Verweij, voorzitter van de Stichting Straatpastoraat Leiden, Wilbert van Erp in het zonnetje. Hij was de initiator en organisator van het Leidse Straatpastoraat en acht jaar voorzitter. Omdat Wilbert een ‘kei van het Straatpastoraat’ was, kreeg hij een kei, een Leidse kassei met daarop: Straatpastoraat Leiden, als blijk van waardering en als herinnering!

Dank

Daarna kreeg Emmy Klooster, directeur van Stichting De Binnenvest, het woord. Zij bedankte ds. Hemrica voor de fijne samenwerking. Niet alleen was Folly een steun voor de cliënten van De Binnenvest, ook de medewerkers hadden veel aan haar steun en expertise. Klaas Koffeman van het Straatpastoraat in Den Haag, schetste vervolgens een beeld van Folly's werk aan de hand van een masker dat de verschillende kanten van de inzet van een straatpastor liet zien.

Bij een afscheid horen natuurlijk cadeaus. Namens het bestuur van het Straatpastoraat kreeg Folly twee schalen van keramiek: één met sterretjes omdat zij over ‘haar mensen’ regelmatig sprak in termen van "dwaallichtjes". Pianist Sander kreeg een boek over Leiden en dochter Lie, een vaste vrijwilliger, werd ook niet vergeten.

Opvolgster

Daarna stelde Bert Femke Post voor, de opvolgster van Folly. Femke kreeg een welkomstbloemetje en Bert wenste haar veel succes. Ze liep al een maand mee met Folly en begon zo op 1 december -min of meer ingewerkt - aan haar werk als de nieuwe straatpastor in Leiden!