De Bakkerij presenteert Jaarverslag 2017

Afgelopen week verleende het College van Diakenen haar goedkeuring aan de publicatie van het Jaarverslag 2017 van De Bakkerij. Een kleurrijk en beknopt overzicht van de zorgen en zegeningen die ons interkerkelijk centrum vorig jaar bezighielden en ten deel vielen.
Naast informatie over het verloop diverse projecten en kernactiviteiten van het diaconaal centrum wordt er in het verslag ook nadrukkelijk aandacht besteed aan enkele zorgelijke ontwikkelingen rond de opvang van dak- en thuislozen en uitgeprocedeerde vluchtelingen in onze regio. Voor het eerst is dit keer onder de titel "Gewoon leuk om te weten" ook een getalsmatig overzicht opgenomen dat een beeld geeft van het bereik van de verschillende projecten, activiteiten en diverse vormen van hulpverlening in en vanuit De Bakkerij. 
 

BijlageGrootte
PDF-pictogram jaarverslag_2017_bakkerij.web_.pdf4.76 MB