Het nieuwe Avondmaalsproject

Onder de titel "Help me te zijn wie ik ben!" vragen we dit jaar in het kader van het nieuwe Avondmaalsproject van de Protestantse gemeente Leiden aandacht voor een bijzonder project ter ondersteuning van mensen met een intellectuele beperking in Nicaragua. Nicaragua is een van de armste landen in Midden-Amerika. Zorg en aandacht voor mensen met een intellectuele beperking en hun naaste familie is er nauwelijks. 
In het agrarische gebied van het departement Chontales zijn er in de stad Juigalpa beperkte voorzieningen met name voor kinderen tot 15 jaar. Daarna staan de ouders, vaak alleenstaande moeders, er alleen voor om hun opgroeiende kind verder thuis te verzorgen. Zonder wat extra hulp is dat eigenlijk een onmogelijke opgave. 

Stichting Ruach

De Stichting Ruach heeft in de omgeving van Juigalpa in de afgelopen jaren diverse initiatieven genomen om in de lokale samenleving ruimte te creëren en hulp te mobiliseren voor mensen met een intellectuele beperking en hun naaste familie. Naast de inrichting van een gemeenschapshuis met een woon- en leefgemeenschap van verzorgers en bewoners is er een activiteitenclub gestart waarin mensen met een beperking uit de buurt halve dagen een activiteitenprogramma wordt aangeboden. Met steun van "peetmoeders" en "peetvaders", de lokale media, de plaatselijke middenstand, lokale onderwijsinstellingen en wat financiële steun vanuit Nederland, hoopt de stichting haar aanbod nog uit te kunnen breiden.

Astrid Delleman en Stichting Vivir Juntos

Astrid Delleman is de Nederlandse coördinatrice van de stichting in Nicaragua. Vanuit Leiden wordt de Stichting Ruach geholpen door de Stichting Vivir Juntos, die vanuit Nederland haar uiterste best doet om het werk in Nicaragua financieel te ondersteunen. Via hen werd dit project ook voorgedragen als Avondmaalsproject 2018-2019.