Zomerbonnenactie 2017 (update)

De Protestantse Diaconie, de RK Diaconie en Stichting Urgente Noden Leiden (SUN) werkten ook dit voorjaar weer samen bij de distributie van de Zomerbonnen. Eind mei werden in totaal 2883 bonnen uitgegeven aan 766 huishoudens, waaronder 243 alleenstaanden, 35 echtparen, 243 alleenstaanden met kind(eren) en 238 echtparen met kind(eren). De definitieve aanvragen van enkele kleinere organisaties waren toen nog niet binnen, maar op het eerste gezicht was er sprake van een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren. En dat was goed nieuws!

In september is de actie voor 2017 definitief afgerond met een totaal van 3057 zomerbonnen voor 828 huishoudens, waaronder 293 alleenstaanden, 43 echtparen, 452 alleenstaanden met kind(eren) en 240 echtparen met kind(eren). Daarnaast werden 20 zomerbonnen ter beschikking gesteld van het Inloophuis Psychiatrie. 

Al vele jaren zijn er vanuit De Bakkerij kerstbonnen uitgegeven aan mensen die het financieel moeilijk hebben of aan de rand van de samenleving staan. Maar omdat er jaarlijks in de kerstperiode steeds meer acties kwamen om deze groep te helpen en juist in de zomer, wanneer anderen op vakantie gaan en de pakketten van de Voedselbank juist wat kariger van inhoud zijn, is in overleg met Stichting Urgente Noden Leiden besloten de actie te verschuiven naar de zomerperiode. De Bakkerij helpt immers graag waar nog geen helper is. Daarom heet de actie voortaan ook Zomerbonnenactie.

Zomerbonnen zijn tegoedbonnen van 10 euro, die te besteden zijn bij een grote supermarkt in Leiden, Leiderdorp en Voorschoten. De gezinssituatie is bepalend voor het aantal bonnen dat men krijgt. Het is gebleken dat mensen het heel plezierig vinden dat ze zelf kunnen bepalen wat zij kopen voor de bonnen.

Dankzij de opbrengst van de Kerstcollecte en de bijdragen van diverse fondsen konden alle aanvragen ook dit jaar weer gehonoreerd worden. Waarvoor onze hartelijke dank!