Freedom Walk 2017 voor echte bikkels

foto's Han de Bruin (www.handebruinfotografie.nl)

Zelfs de regen weerhield de deelnemers er niet van om invulling te geven aan het thema van de Freedom Walk 2017:  ‘Eenheid in verscheidenheid’. Rond de honderd mensen, met ieder hun eigen levensbeschouwelijke achtergrond, liepen de tocht van het Leidse station naar het Stadhuis. In een goede sfeer zochten de deelnemers elkaar op om in contact met anderen te komen.

 

Op de Beestenmarkt riep spreekster Emine Guney iedereen op om op te blijven staan om onze vrijheid te verdedigen, en de ander niet tot buitenstaander te maken. Zij haalde de woorden van Martin Luther King aan: ‘Ons leven stopt op de dag dat wij onze mond houden over dingen die echt belangrijk zijn’.

 

Hierna vervolgden wij onze tocht door de binnenstad naar het Stadhuis. In het Stadhuis sprak burgemeester Lenferink over de kracht van verscheidenheid in onze samenleving. Stadsdichter Wouter Ydema ging in zijn gedicht in op troost. Ds. Ad Alblas riep de aanwezigen op om elkaar te waarderen om wie we zijn, en dat ook aan de ander te laten blijken.

 

Theatergroep Geurend Hooi bracht in hun voorstelling naar voren hoe makkelijk begrip omslaat in onbegrip en daardoor vooroordelen bevestigd worden. Na afloop van het formele programma werd ruim gebruik gemaakt van de gelegenheid om met elkaar na te praten over de Freedom Walk 2017.

Lex Ras
namens Freedom Walk Leiden
een initiatief van Charter for Compassion Leiden 
en Levensbeschouwelijk Platform Leiden