Omdat Vrede niet vanzelfsprekend is

Ruim honderd deelnemers aan de Vredeswake 2014 stonden zondagmiddag 21 september op het Stadhuisplein van Leiden stil bij de onschuldige slachtoffers van geweldsconflicten veraf en dichtbij. De wake werd ook nu weer gehouden in het kader van de nationale Vredesweek, die dit jaar het motto draagt: “Wapen je met Vrede”.

Waarom een wake?

“Omdat”, in de woorden van Ton Snepvangers, coördinator van Diaconaal Centrum De Bakkerij, “Vrede niet vanzelfsprekend is. Vrede niet luidruchtig is. Vrede nog te vaak de stilte is die vermoeid en kwetsbaar neerdaalt als de wapens eindelijk zwijgen.”

Enkele woordvoerders

Imam Fatih Atik van de Islamitische gemeenschap, haalde enkele conclusies aan van een conferentie van Islamitische voorgangers uit 33 landen in juli van dit jaar, waarin de beweegredenen en daden van bewegingen als IS in Irak en Syrië onomwonden werden veroordeeld.
Ton Snepvangers, coördinator van De Bakkerij, memoreerde de slachtoffers en nabestaanden van vlucht MH17 en het verdriet, het ongeloof, de onmacht, de wanhoop, de woede en het onbegrip dat velen van ons in die dagen overviel.
Wethouder Roos van Gelderen constateerde dat Leiden gelukkig geen grote spanningen kent tussen culturele of religieuze groeperingen en dat we daar best trots op mogen zijn, maar dat we niet altijd zicht hebben op wat er in het verborgene achter de voordeuren van huizen in onze eigen straat zich afspeelt.


Foto's: Han de Bruin (www.handebruinfotografie.nl)

Mieneke Hage nodigde alle aanwezigen namens de Doopsgezinde Remonstrantse Gemeente Leiden uit om woensdagavond 24 september a.s. deel te nemen aan de workshop “Communiceren als het spannend wordt” om verbaal en fysiek geweld te leren voorkomen door op een vruchtbare verbindende manier met conflicten te leren omgaan.
Ter afsluiting van de wake sprak Regina Krowinkel namens de werkgroepen MOV/ZWO een gebed om Vrede uit.

Stilte, muziek en bloemengroet

Tijdens de wake waren er naast de woorden ook momenten van stilte ter nagedachtenis van slachtoffers van oorlogsgeweld en voorvechters van vrede in conflictgebieden, gevolgd door muzikale intermezzo’s verzorgd door Thera de Zwart op panfluit en Lenny Bos op gitaar.
Op enkele momenten tijdens de wake werden de aanwezigen uitgenodigd om bloemen neer te leggen binnen de omtrekken van een vredesduif te midden van de deelnemers van de Vredeswake.

Wapen je met Vrede

Een ding werd tijdens deze bijeenkomst op het Stadhuisplein duidelijk: Vrede is nooit vanzelfsprekend en vraagt voortdurend om aandacht en waakzaamheid. Het vraagt om inspanningen van ieder van ons, al was het maar om ook onze kinderen te leren om nooit te accepteren dat angst en geweld je leven regeren. Alleen die gedachte is al de moeite waard om eens per jaar samen bij stil te staan.

Organisatie

De Leidse Vredeswake 2014 werd mede mogelijk gemaakt door de Raad van Kerken Leiden, Pax (voorheen IKV/Pax Christi), Vluchtelingenwerk Zuid-Holland Noord, de Gemeente Leiden, de Islamitische Stichting Nederland, Diaconie Protestantse gemeente Leiden, Rooms-katholieke Diaconie Leiden, de Werkgroepen ZWO/MOV, Stichting Vrouwennetwerk Leiden, Amnesty International Leiden en vele anderen.