Weer veel aanvragen Kerstbonnenactie 2013

Begin december 2013 werd weer de traditionele Kerstbonnenactie gehouden. De Kerstbonnen worden jaarlijks door de Stichting Urgente Noden (SUN) Leiden en de Protestantse en Rooms Katholieke Diaconie in Diaconaal Centrum De Bakkerij uitgegeven. De bonnen gaan naar mensen of gezinnen, die het, ook in de ogen van hulpverleners, echt nodig hebben. Het zijn tegoedbonnen (van € 10), die vrij te besteden zijn in een grote supermarkt in Leiden, Leiderdorp en Voorschoten.

Vorig jaar werden de diaconieën en SUN opnieuw overstelpt met aanvragen; er werden in 2012 bonnen uitgegeven voor een bedrag van € 28.400,-. Een stijging van 12% ten opzichte van 2011. Dankzij de vele bijdragen van fondsen en giften van particulieren en de opbrengst van de Kerstcollecte in de protestantse wijkgemeenten in Leiden konden alle aanvragen in 2012 gehonoreerd worden.

Aanmeldingen 2013

In 2013 werden 818 huishoudens aangemeld, die gezamenlijk in aanmerking kwamen voor 2717 bonnen. Het ging dit jaar om 256 alleenstaanden, 45 echtparen, 291 alleenstaanden met kinderen, 220 echtparen met kinderen en 6 gezinnen met meerdere volwassenen.

De aanmeldingen kwamen in 2013 van de volgende organisaties, instellingen en geloofsgemeenschappen: Activite, Bureau Jeugdzorg, Brijder Verslavingszorg, Cardea, De Binnenvest, Diaconie Franstalige Afrikanen, Fabel van De Illegaal, GGZ en GGZ Kinderen en Jeugd, Rivierduinen, JES Rijnland, Maatschappelijk werker Diaconie, Kwadraad, Leidse Studenten Ekklesia, Maranathawijkgemeente, Onderwijswinkel, Oriëntatiejaar, Wijkgemeente Leiden Zuidwest, Raad- en Daadwinkels Mors, -Zuidwest, -Merenwijk en Noord, Rosa Manus, Stichting De Haardstee, Stichting MEE, Stichting Radius, STUV Leiden, Volle Evangelie Gemeenten en Waalse Kerk.

We hopen dat ook de Kerstbonnenactie 2013 weer succesvol kan worden afgerond.
Mocht u achteraf nog willen bijdragen: giften zijn welkom op rekening:
NL46 INGB 0000 097065 van Diaconie Protestantse gemeente Leiden, o.v.v. Kerstcollecte 2013.