De Broodmunt: terug van weggeweest!

Diaconaal Centrum De Bakkerij kent een lange traditie van helpen waar geen helper is. Al bijna 600 jaar helpen we mensen die op- of onder de armoedegrens leven. Eeuwen geleden ging dat met een ‘broodmunt’. In de kerk ontving een persoon of huishouden bij het kerkbezoek 1 broodmunt. Daarmee kon men bij de ‘armenbakker’ een heel brood en een turfblok (brandstof) ophalen.

De Broodmunt als ‘betaalmiddel’ voor Leidse minima: ondersteuning, verbinding en een warme maaltijd!

Voor mensen en gezinnen die afhankelijk zijn van de Voedselbank, of van weinig moeten leven, kan het rondkomen stressvol zijn en soms geïsoleerd of eenzaam aanvoelen. Nadat vorig najaar de energieprijzen en de kosten van levensmiddelen stegen, merkten we in het Leidse netwerk dat ondanks geboden ondersteuning en overheidsmaatregelen mensen nog onvoldoende de weg weten te vinden naar hulp, de drempel om hulp te vragen hoog is en dat de sociale impact van armoede groot is. Het geeft stress, gezondheidsklachten en maakt dat mensen nog minder ‘meedoen’ en zich afzonderen.

De Bakkerij werkt graag samen

De Bakkerij wil daarom aansluiten bij bestaande initiatieven en bijdragen aan een gratis maaltijd in de eigen buurt door middel van een ‘nieuwe Broodmunt’. In Leiden zijn al in veel wijken buurtmaaltijden, zoals in de 11 ‘Huizen van de Buurt’, maar ook in andere buurthuizen, kerken en ontmoetingsplekken, onder andere i.s.m. de budgetmaaltijd van Resto Van Harte. Ook is er in het buurthuis meer hulp voorhanden, is de stap kleiner naar voorliggende voorzieningen en kunnen deelnemers aan de maaltijd elkaar steun of een luisterend oor bieden.

Hoe werkt het?

Als je wilt deelnemen, meld je je aan bij een hulpverlenende instantie, bijvoorbeeld het Sociale Wijk Team, BuZz, Incluzio, de Voedselbank, LSM, of via een diaconale intake bij De Bakkerij of een andere organisatie. Je ontvangt 10 Broodmunten; goed voor 10 maaltijden in je lokale BOP of buurthuis. Check welke bij jou in de buurt is. Wil je mee-eten in je lokale buurthuis, dan meld je je op de gebruikelijke wijze aan. Ter betaling lever je bij de vrijwilliger/ coördinator 1 Broodmunt per maaltijd in. Ook kun je in Speeltuin Westerkwartier halal eten. Woon je in een andere wijk en is de buurtmaaltijd daar niet halal? Dan kun je ook bij de meewerkende Islamitische winkels uit jouw buurt de Broodmunt inleveren.

Wil je meedoen als Maaltijdplek?

Het buurthuis/ de BOP of Maaltijdplek verzamelt de munten en levert per afgesproken periode (1x per maand) de ontvangen munten in en declareert bij De Bakkerij de genuttigde maaltijden met vermelding van rekeningnummer en aantal maaltijden. In Speeltuin Westerkwartier wordt met een lijst gewerkt, waar mensen via verwijzing op kunnen komen. Wil je als nieuwe maaltijdplek meedoen, meld je dan aan bij De Bakkerij (zie contactgegevens onderaan).

Informatie voor hulpverlenende organisatie?

Werk je bij een hulpverlenende organisatie dan kun je van De Bakkerij per persoon/ huishouden 10 munten geven aan iemand die gebaat is bij deze ondersteuning en tegemoetkoming. Mensen die client zijn bij de Voedselbank, mensen in de bijstand of met een inkomen tot een maximum van 130% van sociale minimum, cliënten van SchuldHulpmaatje, Humanitas, etc. Samen kun je kijken welke maaltijdplek het meest in de buurt is of bij hen past. Wil hij/ zij liever halal eten en is dat in de buurt niet mogelijk? Dan kun je deze doelgroep verwijzen naar de meewerkende Islamitische bakkers, AK AL Herenstraat en Mimoun (ovb). De hulpverlenende instantie inventariseert of er geen sprake is van dubbeling en noteert de naam/ ontvanger. De uitgifte is op dit moment eenmalig per huishouden/ client. De setjes Broodmunten zijn af te halen bij De Bakkerij. 

Welke Maaltijdplekken in Leiden doen mee?

Uiteindelijk is het doel dat alle maaltijdplekken in ‘Huizen van de Buurt/ BOP’ in Leiden toegankelijk zijn. We beginnen met een pilot op bijna alle locaties van Incluzio Huizen van de Buurt, Resto van Harte, LSM en Leger des Heils.

Kijk op deze webpagina voor een actueel overzicht, prijzen, dagen en aanmeldwijze : https://debakkerijleiden.nl/nieuws/2023/01/gratis-en-goedkope-maaltijdplekken-leiden

Ook doen de Islamitische winkels Ak-Al en Mimoun mee. 

Bijdragen aan deze Broodmunt?

Vooralsnog hebben we financiering voor een pilot van 140 huishoudens x 10 Broodmunten. Bij succes willen we het aantal locaties, huishoudens en de duur van het project uitbreiden. Uw bijdrage is van harte welkom om zo mensen met een kleine beurs een hart onder de riem te steken! Sponsoring kan als particulier of vanuit uw bedrijf, organisatie, stichting of kerk.

U kunt uw gift voor (een veelvoud van) 10 Broodmunten, à €50,- overmaken op:

Diaconie Protestantse gemeente Leiden

NL 46 INGB 0000 097065

o.v.v. donatie Broodmunt

Meer informatie bij:

Tamara Breton (diaconaal werker) of Judith van den Berg (coördinator)

tel nr : 071- 514 49 65

info[at]debakkerijleiden[dot]nl