Paasbrodenactie 2023 succesvol afgerond

Dit jaar was er weer de tweejaarlijkse Paasbrodenactie van De Bakkerij. Deze actie kent al een lange traditie sinds de opening van het diaconaal centrum in zijn huidige vorm. 
De Bakkerij ontleent niet voor niets haar naam aan de oude Armenbakkerij die eeuwenlang brood bakte voor Leidse gezinnen, die in zware economische tijden maar moeilijk de eindjes aan elkaar konden knopen. 

De heerlijk geurende en goed gevulde broden zijn ook dit jaar weer gebakken door bakkerij van Maanen. Ze werden verkocht voor € 7,- per stuk en hiervan kwam € 2,46 ten goede aan ons diaconaal centrum.

Met de bestelling van één of meerdere Paasbroden, zorgden ook dit jaar weer heel wat enthousiaste bestellers voor een feestelijke aanvulling op hun eigen ontbijttafel en gaven ze meteen ook het werk van De Bakkerij een welkom steuntje in de rug.

Hartelijk Dank!

Dit jaar zijn er maar liefst 405 Paasbroden besteld, waarvoor onze hartelijke dank!
We willen ook alle mensen bedanken die zich, o.a. vanuit wijkgemeenten en parochiekernen, hebben ingespannen om de Paasbrodenactie tot een goed einde te brengen.