Een kleurrijke viering in De Regenboog

Zondagmiddag 18 september is Judith van den Berg tijdens een oecumenische viering in De Regenboog als diaconaal predikant verbonden aan De Bakkerij.

Het was een feestelijke viering met Mirjam Buitenwerf, die de verbintenis uitsprak en de zegen gaf, samen met mensen vanuit De Bakkerij,  de Pgl en de Katholieke Parochie. Hierna was Judith de voorganger van haar intrede dienst.

Alle kleuren

Alle kleuren van De Bakkerij waren vertegenwoordigd in gedichten, in de bijbellezing, in de gebeden en in het Onze Vader in het Russisch.

De boodschap van Judith aan ons allemaal is: kijk om je heen, luister, observeer en zie de kwetsbare mens die hulp nodig heeft.

De viering werd opgeluisterd door Sound of Celebration, een enthousiast zingend gospelkoor uit Alphen aan de Rijn.

Wees welkom

Aan het einde van de viering werd Judith toegesproken door Cecile Werner (namens het Dagelijks Bestuur van De Bakkerij en het College van Diakenen), Marlène Falke (namens de rooms-katholieke parochie) en Jacqueline Rijsdijk (namens de Algemene Kerkenraad). De boodschap van de sprekers was duidelijk: we zijn blij dat jij leiding gaat geven aan De Bakkerij en je kunt op onze steun rekenen, wees welkom.

En toen was het tijd voor koffie of thee met wat lekkers en was iedereen in de gelegenheid om Judith persoonlijk te feliciteren en te verwelkomen.

Zou het niet geweldig zijn als Judith elk jaar in een andere kerk in een diaconale viering kan voorgaan? Zo kan er een mooie nieuwe traditie in Leiden ontstaan.