Amnesty en kerken vragen aandacht voor Rechten van de Mens

Burgemeester Lenferink nam de poster in ontvangst

Dinsdag 10 december 2013 hebben drie organisaties een oproep gedaan aan het college van Burgemeester en Wethouders van Leiden om in de stad een plek vrij te maken voor de eerste regel uit de Universele verklaring van de Rechten van de Mens. De oproep werd gedaan op de dag dat deze verklaring precies 65 jaar geleden werd vastgesteld door de VN.

De tekst van de eerste regel van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens luidt:

“Alle mensen worden vrij en gelijk in waardigheid
                       en rechten geboren”

Enkele jaren geleden stond de tekst met deze eerste regel nog groot afgebeeld op een muur bij het Leidse politiebureau aan de Langegracht. Door bebouwing is deze tekst weggevallen.

Toezegging door de Burgemeester

Vandaag heeft de Burgemeester Lenferink toegezegd er voor te zullen zorgen dat er weer een goed zichtbare plaats in de stad wordt gevonden om door middel van deze tekst iedereen te herinneren aan de noodzaak en de actualiteit om mensenrechten  blijvend te waarborgen.  

De eerste poster met deze tekst werd vandaag aangeboden aan Burgemeester Lenferink en wethouder van Gelderen, namens Amnesty International, Diaconaal Centrum De Bakkerij en de werkgroepen MOV/ZWO van de Leidse kerken. Deze week wordt de poster in de gehele stad verspreid in winkels, scholen en openbare gebouwen.