We hebben de zomer weer in onze bol

De Protestantse Diaconie, de RK Diaconie en Stichting Urgente Noden Leiden (SUN) werkten ook in het voorjaar 2017 weer samen bij de uitgifte van de Zomerbonnen. In september werd de actie voor dit jaar definitief afgesloten. In totaal werden door hulpverlenende organisaties 3057 zomerbonnen aangevraagd voor 828 huishoudens in Leiden e.o. die maandelijks rond moeten komen van een inkomen dat onder het bestaansminimum ligt.

Zomerbonnen zijn tegoedbonnen van 10 euro, die te besteden zijn bij een grote supermarkt in Leiden, Leiderdorp en Voorschoten. De gezinssituatie is bepalend voor het aantal bonnen dat men krijgt. Het is gebleken dat mensen het heel plezierig vinden dat ze zelf kunnen bepalen wat zij kopen voor de bonnen.

Dankzij de opbrengst van de Kerstcollecte 2016 in diverse kerken in Leiden, de bijdragen van enkele fondsen, waaronder de Inter-Parochiële Caritas Instelling (IPCI) van Leiden, konden alle aanvragen ook dit jaar weer gehonoreerd worden. Waarvoor onze hartelijke dank!

Maar u begrijpt wel dat we ook voor de Zomerbonnenactie van komend jaar weer graag een beroep op u doen. Vandaar dat we met Kerstmis 2017 weer opnieuw “de zomer in onze bol” hebben voor al die honderden huishoudens in Leiden en omstreken die dagelijks de eindjes aan elkaar moeten knopen omdat hun inkomen niet toereikend is om eens iets extra’s te kunnen doen tijdens de zomervakantiemaanden van 2018.

U kunt ze, samen met ons, net even wat extra ruimte geven in krappe tijden, door uw bijdrage over te maken op NL 46 INGB 0000 097065, t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Leiden, onder vermelding van: Zomerbonnenactie 2018.