Maartens mantel

Aan het eind van een vrijdagmiddag lopen vijf jongeren met handen vol lampionnen door het LUMC. Zij mogen namens zestig jongeren van het Rijnlands Lyceum in Oegstgeest Sint Maarten-lampionnen brengen naar de kinderen van het Ronald MacDonaldhuis in Leiden. Het vormt de afsluiting van een M25 Projectdag op 9 november 2018 die in het teken staat van Sint Maarten. Alle jongeren hebben zich op deze dag op de een of andere manier ingezet voor de ander.

Voor wie zal ik er vandaag eens zijn?

In het weekend van 10 en 11 november staat in de Leidse kerken de diaconie weer even extra in het zonnetje. Dit jaar is het motto van dit diaconaal weekend: Voor wie zal ik er vandaag eens zijn?
Diaconie is immers de dienst aan je naaste. Wij zijn allemaal geroepen om dagelijks oog te hebben voor de mensen om ons heen. Net als de barmhartige Samaritaan die zich spontaan geroepen voelde de gewonde man, die hij langs de kant van de weg vond, bij te staan. 

M25 presenteert de Leidse 7

foto's Melle van der Wildt

Op donderdag 18 oktober organiseerde M25 Leiden voor 130 leerlingen van het Visser ’t Hooft Lyceum de “Leidse 7”: een tocht langs zeven historische locaties in onze stad waar de leerlingen in groepen via allerlei opdrachten kennis maakten met de Zeven Werken van Barmhartigheid. De tocht werd voorafgegaan door een korte introductie op school waarin de leerlingen kennismaakten met het recept van M25 Leiden en meteen in het diepe gegooid werden met enkele stellingen rond het programma "Rot op naar je eigen land". Zo actueel zijn die werken van barmhartigheid dus.

Abonneren op Voorpagina-feed