Voor wie zal ik er vandaag eens zijn?

In het weekend van 10 en 11 november staat in de Leidse kerken de diaconie weer even extra in het zonnetje. Dit jaar is het motto van dit diaconaal weekend: Voor wie zal ik er vandaag eens zijn?
Diaconie is immers de dienst aan je naaste. Wij zijn allemaal geroepen om dagelijks oog te hebben voor de mensen om ons heen. Net als de barmhartige Samaritaan die zich spontaan geroepen voelde de gewonde man, die hij langs de kant van de weg vond, bij te staan. 

Inspirerende Vredeswake 2018

Foto Melle van der Wildt

De weergoden waren ons goed gezind; het werd een prachtig uur van stilstaan voor vrede, ont-moeten, aandacht voor elkaar, inspiratie en dialoog. Zo’n 100 mensen kwamen op vrijdag 21 september op het Stadhuisplein bij elkaar voor de jaarlijkse Vredeswake, georganiseerd door de gezamenlijke diaconieën van De Bakkerij. Het stadscarillon luidde even voor vieren de wake in met het Dona nobis Pacem, waarna een grote diversiteit aan sprekers en muzikanten plaatsnam achter de microfoon. 

Kom dit jaar ook naar de Vredeswake!

De Vredeswake is een jaarlijks terugkerende activiteit van Diaconaal Centrum De Bakkerij, samen met diverse partnerorganisaties in het kader van de Vredesweek van PAX Nederland. Een uur stilstaan bij vrede, een uur delen wat ons zorgen baart. Een uur bidden om respect en begrip. Een uur opstaan voor de zwakkeren. Een uur teken van verzoening zijn. Een uur samen voor de ander staan. 

Abonneren op Voorpagina-feed