Kom 7 kijken

Een uitnodiging in chat-taal met een dubbele lading. Want we willen inderdaad graag dat u op zaterdag 11 november, tijdens het Diaconaal Weekend, eens even komt kijken in De Bakkerij. Maar het cijfer zeven verwijst meteen ook naar de Zeven Werken van Barmhartigheid waar we binnen de diaconieën van Leiden dagelijks heel concreet invulling aan geven in onze hulp aan kwetsbare groepen.

Vrede spreekt tot de verbeelding

Foto's Han de Bruin (handebruinfotografie.nl)

Het is beter een kaars aan te steken, dan het duister te vervloeken”. Met deze woorden en op de klanken van het wereldberoemde lied van John Lennon, “Imagine”, begon op donderdag 21 september de jaarlijkse Vredeswake. Een uur stilstaan bij vrede, bij (vaak anonieme) bruggenbouwers ver weg; een uur teken van verzoening zijn in onze eigen stad, om te leren luisteren naar de ander, misschien wel je buurman, en samen te zoeken naar wat je bindt in plaats van verdeelt.

Zomerbonnenactie 2017 (update)

De Protestantse Diaconie, de RK Diaconie en Stichting Urgente Noden Leiden (SUN) werkten ook dit voorjaar weer samen bij de distributie van de Zomerbonnen. Eind mei werden in totaal 2883 bonnen uitgegeven aan 766 huishoudens, waaronder 243 alleenstaanden, 35 echtparen, 243 alleenstaanden met kind(eren) en 238 echtparen met kind(eren). De definitieve aanvragen van enkele kleinere organisaties waren toen nog niet binnen, maar op het eerste gezicht was er sprake van een lichte daling ten opzichte van voorgaande jaren. En dat was goed nieuws!

Abonneren op Voorpagina-feed