Wisseling van de wacht

Penningmeester Wim Nieboer, verantwoordelijk voor alle inkomsten en uitgaven en daarmee de totale boekhouding van De Bakkerij, draagt na 22 jaar ‘de boeken’ over aan Agnes Glastra. Ik spreek hen beiden op een woensdagochtend in juli. Wim studeerde in 1984 af als accountant en trad direct daarna (tot 1997) aan als penningmeester bij het College van Kerkvoogden. In 1998 werd hij door diaconaal predikant Anton Dronkers gevraagd om penningmeester te worden bij STUV (Stichting Uitgeprocedeerde Vluchtelingen) en een jaar later kwam daar het penningmeesterschap bij van destijds de Hervormde Diaconie.

Veranderende tijden

Wim vertelt dat in de loop der jaren de richtlijnen ten aanzien van het opstellen van begrotingen en jaarrekeningen behoorlijk zijn veranderd. En ook de verdergaande digitalisering maakte het werk niet aantrekkelijker. Hij refereert aan het softwaresysteem FRIS van de Protestantse Kerken. Wachtwoorden, procedures, het werd ambtelijk.
Hij genoot ervan dat hij tijdens corona de ambtenarij wist te omzeilen en de jaarrekening zonder verplichte handtekeningen indiende. ‘Want in deze barre tijden kan ik toch écht de straat niet op om vier handtekeningen te halen’.

Over een zwarte bladzij en leukere zaken

Wim stond voor een helder financieel beleid dat gezond moest zijn. ‘Zwarte bladzij’ in de boeken was dan ook de niet kloppende begroting van de verbouwing van het Atrium in 2000. Deze was zonder btw begroot waardoor de werkelijke kosten enorm veel hoger werden. En dat is geen goed nieuws voor een penningmeester!  
Wim nam het initiatief tot het laten ontwerpen van een heuse ‘De Bakkerij-postzegel’, bracht vele bezoekjes aan en was betrokken bij de diaconale activiteiten in Roemenië. 

Hij blijft betrokken

Wim neemt afscheid, maar blijft zijdelings betrokken bij het mooie werk van De Bakkerij als penningmeester van Stichting Hentina Backer, een van de vaste fondsen van De Bakkerij!

Welkom Agnes

Agnes werd door haar echtgenoot gewezen op de vacature, maar dacht in eerste instantie dat het niets voor haar zou zijn. Toch stapte ze enkele maanden later heel open het gesprek in om te kijken wat ‘nodig was’.
Het pakte positief uit. Want meer nog dan het penningmeesterschap wilde Agnes al langer vanuit haar kerkelijke achtergrond iets goeds doen voor een mooie maatschappelijke organisatie in het Leidse. En dat is De Bakkerij geworden.

Geen geld uitgeven wat er niet is

Agnes brengt van alles mee: een brede financiële en bestuurlijke achtergrond, projectervaring, ervaring in de fondsenwerving voor NGO’s. Ze is duo-raadslid voor de ChristenUnie Leiden, heeft veel meegemaakt en geleerd en wil graag iets teruggeven. Belangrijk voor een penningmeester? Geen geld uitgeven wat er niet is! 

Van papier naar papierloos

Wim en Agnes zullen verschillen in de uitvoering van hun penningmeesterschap. Waar Wim het tekenen van de facturen een mooie aanleiding vond om even langs De Bakkerij te gaan, bij te praten en iedereen even te zien, is Agnes een vol overtuigd paperless bestuurder en zal naast haar drukke baan als opleidingsdirecteur bij de Vrije Universiteit in Amsterdam zoveel mogelijk digitaal werken. Om daarnaast meer tijd over te houden De Bakkerij en haar medewerkers beter te leren kennen!

Wat geef je Agnes mee, vraag ik Wim? ‘Blijf met beide benen op de grond, het is geweldig dit kerkelijk bedrijf mede te runnen met een professioneel team waar hartstikke goed werk wordt gedaan.’