Nieuws

 • Dag Jan!

  Foto's Tamara Breton en Rober-Jan Rijsdijk

  Op donderdagochtend 4 juni zijn de medewerkers van het Diaconaal Team van De Bakkerij druk in de weer om conciërge Jan van Houwelingen te verrassen op zijn laatste werkdag. En hij wás aangenaam verrast: met een verwijzing naar een eerdere sollicitatie bij de BVD kwam het thema 007 – James Bond terug in de versiering van het gebouw: vlaggetjes, ballonnen, posters waarop onze eigen ‘secret service agent’ Jan (The name is Jan, just Jan) vele malen zichtbaar was in de verschillende ruimtes van De Bakkerij.

 • Dank aan alle hamsteraars!

  Onder het motto "Voedselbank zoekt hamsteraars" startte Diaconaal Centrum De Bakkerij eind maart een inzamelingsactie voor de lokale Voedselbank. De inhoud van de pakketten werd allengs schraler sinds het begin van de intelligente lockdown en ook de Voedselbank zelf luidde de noodklok: over drie weken zouden ze door de voorraden heen zijn. De saamhorigheid in de stad en omliggende gemeente bleek hartverwarmend.

 • De Bakkerij voorzichtig weer open

  Drie vragen vóór onze gasten het gebouw binnengaan

  Vanaf dinsdag 2 juni zal De Bakkerij weer voorzichtig haar deuren openen. Vanaf die datum zullen we geopend zijn van maandag tot en met donderdag, van 9 tot 16.30 uur. Op vrijdag is De Bakkerij, in ieder geval in de maand juni, nog even gesloten.
  De hoofdregel is immers nog steeds: werk zo veel mogelijk thuis! De teamleden van De Bakkerij zijn afwisselend aanwezig, maar werken nog zoveel mogelijk vanuit huis. We willen heel graag onze hulpverlenende taken weer wat ruimer oppakken, want een dichte deur betekent voor onze bezoekers toch vaak een extra drempel om met hulpvragen bij ons aan te kloppen.

 • Oma (even niet) op Stap

  Eind mei verscheen het Jaarverslag van het project Oma gaat op Stap 2019-2020. 
  Tijdens het schrijven van de eerste schets voor dit jaarverslag werd eind februari ook Nederland getroffen door het coronavirus. Hierdoor veranderde er heel veel voor iedereen. En zo ook voor ons project. Op 20 maart 2020 werd besloten dat het bezoeken van ouderen in de woon- en zorgcentra niet meer mogelijk is. We zijn opgeroepen bezoek aan zelfstandig wonende ouderen zeer te beperken of indien mogelijk uit te stellen tot na corona. Tegelijkertijd worden we ook opgeroepen er te zijn voor elkaar. Dat maakt het lastig. Maar er is zeker wel contact. En misschien wel meer dan ooit!